تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری درس فیزیک وشیمی بالای ۵۰درصدزدند -۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری درس فیزیک وشیمی بالای ۵۰درصدزدند

☑&#۶۵۰۳۹; تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری درس فیزیک را بالای ۵۰درصد زدند
&#۱۰۰۰۴;&#۶۵۰۳۹;گروه آزمایشی علوم ریاضی

&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۲&#۱۲۸۳۰۴;۳۷۶۳نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۷۲درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۳&#۱۲۸۳۰۴;۴۵۰۲نفر &#۱۲۸۳۰۴;۲/۳۵درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۴&#۱۲۸۳۰۴;۴۶۳۳نفر &#۱۲۸۳۰۴;۲/۷۶درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۵&#۱۲۸۳۰۴;۴۴۳۲نفر &#۱۲۸۳۰۴;۲/۹۵درصد
&#۱۲۸۳۱۱;کنکور۹۶&#۱۲۸۳۰۴;۲۰۸۸نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۵۱درصد

&#۱۰۰۰۴;&#۶۵۰۳۹;گروه آزمایشی علوم تجربی&#۱۲۸۰۷۱;

&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۲&#۱۲۸۳۰۴;۴۵۹۶نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۰۴درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۳&#۱۲۸۳۰۴;۶۶۳۸نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۴۹درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۴&#۱۲۸۳۰۴;۲۱۵۱نفر &#۱۲۸۳۰۴;۰/۴۷درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۵&#۱۲۸۳۰۴;۷۲۹۹نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۵۶درصد
&#۱۲۸۳۱۱;کنکور۹۶&#۱۲۸۳۰۴;۸۳۹۳نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۶۱درصد

☑&#۶۵۰۳۹; تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری درس شیمی را بالای ۵۰درصد زدند⁉&#۶۵۰۳۹;
&#۱۰۰۰۴;&#۶۵۰۳۹;گروه آزمایشی علوم ریاضی

&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۲&#۱۲۸۳۰۴;۳۵۰۳نفر&#۱۲۸۳۰۴;۱/۶۰درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۳&#۱۲۸۳۰۴;۱۴۳۳نفر&#۱۲۸۳۰۴;۰/۷۴درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۴&#۱۲۸۳۰۴;۸۳۳نفر &#۱۲۸۳۰۴;۰/۴۹درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۵&#۱۲۸۳۰۴;۱۱۵۸نفر &#۱۲۸۳۰۴;۰/۷۷درصد
&#۱۲۸۳۱۱;کنکور۹۶&#۱۲۸۳۰۴;۲۲۵۱نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۶۳درصد

&#۱۰۰۰۴;&#۶۵۰۳۹;گروه آزمایشی علوم تجربی

&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۲&#۱۲۸۳۰۴;۸۳۸۲نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۹۱درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۳&#۱۲۸۳۰۴;۵۴۶۳نفر&#۱۲۸۳۰۴;۱/۲۳درصد

&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۴&#۱۲۸۳۰۴;۶۴۷۴نفر&#۱۲۸۳۰۴;۱/۴۳درصد
&#۱۲۸۳۱۰;کنکور۹۵&#۱۲۸۳۰۴;۵۳۷۱نفر &#۱۲۸۳۰۴;۱/۱۵درصد
&#۱۲۸۳۱۱;کنکور۹۶&#۱۲۸۳۰۴;۱۱۷۸۶نفر&#۱۲۸۳۰۴;۲/۲۷درصد

سایت رسمی حرف اخر:www.harfeakher.org

شماره تماس دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

ادرس کانال تلگرامی حرف آخر:@harfe_akher

جهت خرید محصولات حرف آخر روی این  لینک  کلید کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *