دانشگاه زنجان

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی  دانشگاه زنجان به این شرح است:


www.znu.ac.ir
دانشگاه زنجان، دانشگاهی دولتی در شهر زنجان در استان زنجان است.
دانشکده ها
در حال حاضر دانشگاه زنجان از چهار دانشکده به همراه گروه های آموزشی زیر تشکیل شده است:
·دانشکده مهندسی
oمهندسی برق
oمهندسی مکانیک
oمهندسی کامپیوتر
oمهندسی عمران
oمهندسی نقشه برداری
oمهندسی معدن
oمعماری
·دانشکده علوم انسانی
oروانشناسی
oزبان و ادبیات فارسی
oتربیت بدنی
oجغرافیا و ژئوماتیک
oمترجمی زبان انگلیسی
oالهیات و فلسفه و حکمت
oحسابداری
oمعارف اسلامی
oتاریخ تمدن
·دانشکده علوم
oشیمی
oفیزیک
oریاضی
oزمین شناسی
oزیست شناسی
·دانشکده کشاورزی
oآموزش و ترویج کشاورزی
oباغبانی
oزراعت و اصلاح نباتات
oآبیاری
oعلوم دامی
oگیاهپزشکی
oزنبورداری
oخاک شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *