دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به این شرح است:

 

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به موجب ماده ۳۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ به منظور رفع نیازهای دادگستری در زمینه‌های حقوقی، قضایی و اداری تاسیس شد و در سال ۱۳۶۱ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. صرف نظر از برخی مدیران قوه قضائیه، بیش از نیمی از جمعیت قاضیهای ایرا نفارغ التحصیل این دانشکده می‌باشند. علاوه براین، رشته‌های پلیس قضایی، خدمات اداری، ثبت، دوره‌های معادل علوم قضایی و دوره‌های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وحقوق جزا و جرم شناسی ارائه می‌شود.

مطابق با اساس نامه دانشکده علوم قضایی، رئیس دانشکده بنا به پیشنهاد و تائیدوزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم ریاست قوه قضائیه مدت ۳ سال تعیین می‌گردد.

این دانشگاه واقع در تهران -خیابان انقلاب- خیابان خارک می‌باشد.

شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با هدف تأمین قاضی مورد نیاز قوۀ قضائیه از میان داوطلبان آزمون سراسری سال۱۳۹۴در دو مقطع “کارشناسی” و” کارشناسی ارشد پیوسته “در رشته علوم قضایی دانشجوی بورسیه می پذیرد. همه داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی با رعایت شرایط زیر می‌توانند کد رشته‌ مربوط به این دانشگاه را در دفترچۀ انتخاب رشتۀ آزمون سراسری انتخاب نمایند.

الف) شرایط استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی

 • داشتن شرایط عمومی آزمون سراسری
 • پذیرش در گزینش صلاحیت های عمومی
 • تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام آن
 • التزام به ولایت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
 • برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و نداشتن سوء پیشینه کیفری
 • سپردن تعهد به تحصیل تمام وقت و عدم اشتغال به کار در زمان شروع به تحصیل
 • سپردن تعهد خدمت به قوۀ قضائیه برای تصدی سمت‌های قضایی بر اساس نیازهای قوۀ قضائیه به میزان دو ‌برابر مدت تحصیل

تبصره: تعهد خدمت داوطلبانی که از مزایای “قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب۱۳۷۳″استفاده می‌کنند، ده سال خواهد بود.

تبصره: مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده‌اند به حداکثر سن آنان افزوده می‌شود.

 • داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم۱۴و معدل کل پیش دانشگاهی۱۴برای داوطلبان مقطع کارشناسی علوم قضایی.
 • داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم۱۶و معدل کل پیش دانشگاهی۱۶برای مقطع کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی.

ب) تذکرات مهم

 • . تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته تمام وقت و ارائۀ دروس اصلی، پیش‌نیاز و کارآموزی در طول هفته مطابق برنامه‌ریزی دانشگاه خواهد بود.
 • با توجه به امکانات فعلی دانشگاه، پذیرش دانشجوی بورسیه در سال جاری فقط از میان داوطلبان مرد خواهد بود
 • سقف مدت استفاده از بورسیۀ تحصیلی در مقطع کارشناسی۸ نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته۱۲نیمسال است.
 • لازم است دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود به خدمت قضایی حداقل معدل کل ۱۵کسب نمایند. در غیر این صورت با باز پرداخت هزینه های تحصیلی و مقرری ماهانه؛ مدرک کارشناسی اخذ خواهند نمود.
 • دوره کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی تنها برای اجرا در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و دانشجویان این رشته پس از طی واحدهای مقطع کارشناسی علوم قضایی و در صورت کسب معدل۱۵در یکی از گرایش های شش گانه کارشناسی ارشد (حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خانواده، حقوق خصوصی و حقوق عمومی ) ادامه تحصیل خواهند داد. دانشجویانی که پس از طی دوره مشترک نتوانند معدل۱۵کسب نمایند یا شرایط لازم برای ورود به خدمت قضایی را نداشته باشند، ادامه تحصیل آن ها در این مقطع (کارشناسی ارشد پیوسته ) منتفی و تنها مدرک کارشناس علوم قضایی برای آنان صادر خواهد شد.
 • چنانچه دانشجو نتواند یا نخواهد تحصیل را به پایان برساند یا شرایط لازم برای ورود به خدمت قضایی را نداشته باشد، باید کلیه هزینه‌های تحصیل و مقرری‌های ماهانه دریافت‌ شده را بازپرداخت نماید.

ج: نحوه ثبت نام و اعلام نتایج

 • داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به جز ثبت نام در آزمون سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ‌گونه ثبت نام دیگر یا تکمیل فرم یا مراجعه حضوری نیاز ندارند. بر این اساس، لازم است همانند دیگر داوطلبان به ترتیب زیر اقدام نمایند:
 • ثبت نام در آزمون سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در سال۱۳۹۳
 • شرکت در آزمون سراسری در خرداد ماه۱۳۹۴
 • تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و انتخاب کدرشته‌های کارشناسی و یا کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،در مهلت اعلام‌شده به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور
 • با توجه به اینکه سازمان سنجش داوطلبان را بر حسب اولویت های انتخابی آنان جهت طی مراحل گزینش به این دانشگاه معرفی مینماید، به علاقمندان تحصیل در این دانشگاه اکیداً توصیه میشود که کد رشته های این دانشگاه را در اولویت اول و دوم قرار دهند. چنانچه داوطلب در گزینش پذیرفته نشود فرصت پذیرش در اولویت های بعدی خود را دارد و هیچگونه حقی از این جهت از داوطلب در گزینش پذیرفته نشود فرصت پذیرش در اولویت های بعدی خود را دارد و هیچگونه حقی از این جهت از داوطلبان تضییع نخواهد شد.

پس ازاعلام اسامی پذیرفته‌شدگان از آنان برای شرکت در مصاحبه حضوری و طی مراحل گزینش از طریق سایت دانشگاه به آدرس :www.ujsas.ac.ir دعوت به عمل خواهد آمد. لذا لازم است علاقه‌مندان پس از انتخاب رشته از طریق سایت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، از زمان اعلام اسامی و دعوت پذیرفته‌شدگان اطلاع حاصل نمایند.

د: امتیازات بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 • دریافت مقرری ماهانه از زمان دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی
 • دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی در دورۀ تحصیلی و اشتغال به کار قضایی پس از فراغت از تحصیل
 • احتساب سنوات تحصیل در دانشگاه در سوابق خدمت
 • گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوۀ قضائیه بر اساس “قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب۱۳۷۳” و “آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب”۱۳۷۵”
 • برخورداری از خوابگاه، بیمۀ درمانی و خدمات رفاهی در طول دورۀ تحصیلی در حدود امکانات دانشگاه

امتیازات برنامه آموزشی رشته علوم قضایی دانشگاه نسبت به دیگر دانشکده های حقوق

با توجه به رسالت و اهداف تعریف شده برای دانشکده علوم قضایی، بیش از دو دهه از فعالیت این مجموعه منحصراً به پرورش کادر قضایی قوه در چارچوب رشته کارشناسی علوم قضایی اختصاص داشته است. هم اکنون نیز با وجود تنوع رشته ها و مقاطع تحصیلی، هم چنان دانشجویان بورسیه که در رشته کارشناسی علوم قضایی تحصیل و خود را برای ورود به خدمت قضایی آماده می کنند، در کانون توجه برنامه های آموزشی و فرهنگی قرار دارند.

جدای از برنامه های خاص فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی که با هدف تحکیم بنیان های فکری دانشجویان طراحی و اجرا می شود، برنامه آموزشی این دانشجویان نیز تفاوت های مهمی با دیگر مراکز آموزشی عالی حقوق در ایران دارد. در رشته علوم قضایی، دانشجویان کلیه واحد های درسی رشته حقوق را که در دیگر دانشگاه ها هم ارائه می شود، می گذرانند. افزون بر آن می توان به موارد زیر به عنوان مهمترین امتیازات برنامه آموزشی رشته علوم قضایی این دانشگاه نسبت به دیگر دانشکده های حقوق اشاره نمود.

 • مرور یک دوره کامل از مباحث فقهی (غیر از عبادات) به علاوه دروس اصول فقه و قواعد فقه و آیات الاحکام: این مجموعه دروس در چارچوب ۱۱ عنوان درسی ارائه می شود و با توجه به ساعات برگزاری کلاس، از ارزشی معادل ۴۰ واحد درسی برخوردار است و با لحاظ دروس عربی، حدود یک چهارم واحد های درسی دوره کارشناسی را تشکیل می دهد.
 • آشنایی وسیع با زبان و ادبیات عربی برای سهولت فهم و استفاده از متون فقهی: این بسته آموزشی در قالب ۳ درس و با توجه به ساعات برگزاری کلاس به ارزش ۱۰ واحد درسی ارائه می شود.
 • تأکید خاص بر آموزش زبان انگلیسی به طور مستمر از ابتدا تا انتهای دوره کارشناسی در قالب ۶ عنوان درس که با ارزش معادل ۱۴ واحد درسی ارائه می شود برنامه ریزی این دروس به شکلی است که دانشجو در هر ترم در حال آموزش زبان انگلیسی باشد.
 • کارآموزی قضایی ضمن تحصیل: در طول دوره تحصیل کارشناسی، بخشی از برنامه دانشجویان به فراگیری آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالات قضایی اختصاص دارد. در این برنامه ها که اغلب در قالب کارگاه های آموزشی اجرا می شود از تجربیات استادان مجرب و قضات ارشد استفاده می شود. افزون بر آنکه در ارائه سایر دروس نیز در کنار آموزش های نظری رویکرد عملی هم مورد توجه استادان می باشد.

به منظور بهبود بیشتر روش ها و عملکرد ها در نحوه انجام کارآموزی، همکاری مطلوبی میان دانشگاه علوم قضایی و معاونت آموزش و تحقیقات قوه در جریان است که هدف نهایی آن افزایش بازدهی آموزش های عملی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه می باشد.

با توجه به اهمیت منصب قضاء، همواره برای ورود فارغ التحصیلان دانشگاه به دستگاه قضایی شرط احراز صلاحیت های علمی و آموزشی مطرح بوده و غالباً این امر به وسیله کسب حداقلی از معدل دوره کارشناسی کنترل می شده است. در حال حاضر فارغ التحصیلان این دانشگاه برای ورود به خدمت قضایی باید حداقل معدل ۱۷ را کسب نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *