دانشگاه علوم پزشکی قزوین

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به این شرح است:

سنگ‌بنای دانشگاه در سال ۱۳۶۳ از طریق مشارکت مردمی و هیئت امنای منتخب به عنوان دانشگاه علوم پزشکی پی‌ریزی شد. این دانشگاه در سال ۱۳۶۴ اولین قدم آموزشی خود را با پذیرش ۷۵ نفر دانشجو در رشته پزشکی از طریق آزمون سراسری برداشت. دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۷۰ با توجه به تصمیمات اتخاذ شده به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ارتقاء یافت.

 

  این دانشگاه در حال حاضر دارای دانشکده‌های ذیل می‌باشد:

دانشکده پزشکی شهید باباییدانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده دندان‌پزشکیدانشکده بهداشت و پیراپزشکی

 

 

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاه به شرح زیر می‌باشد:

ردیفکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکترای حرفه‌ایمقطع دستیاری تخصصی
۱بهداشت حرفه‌ایپرستاریتشریح آناتومیپزشکیجراحی عمومی
۲بهداشت محیطمدیریت بهداشت دندان‌پزشکیبیهوشی
۳هوشبری   اطفال
۴اطاق عمل   زنان
۵علوم آزمایشگاهی   داخلی
۶مامایی    
۷بهداشت خانواده    

 

 

خدمات دانشگاه:

تعدادنام بخشامکانات
۱۰بیمارستانداخلی
عفونی
جراحی مغز و اعصاب
جراحی ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی
جراحی فک و صورت
جراحی چشم
زنان و زایمان
سوختگی
 
۳۰پرتونگاری۲۵ رادیولوژی
۱۸ سونوگرافی
۱ MRI
۲ سی تی اسکن
۲ ماموگرافی
۱ پزشکی هسته‌ای
۳ پانورکس
۱۲۴مرکز بهداشتی درمانی۲ کلینیک
۱ دی کلینیک
۲۰ درمانگاه
۳۸ مرکز بهداشتی درمانی شهری
۳۹ مرکز بهداشتی درمانی روستایی
 
۴۷آزمایشگاه۱۰ آزمایشگاه آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی
۳۴ آزمایشگاه آسیب‌شناسی بالینی
۲ آزمایشگاه آسیب‌شناسی و تشریحی
 
۴۱توانبخشی۴ واحد هیدروتراپی
۱۹ مکانوتراپی
۱۸ الکتروتراپی
۵ کار درمانی وسایل آموزشی
۵ کار درمانی وسایل حرکت درمانی
۵ گفتار درمانی و لکنت‌شکن

 

 

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی شهید بابایی قزوین از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۷۰ به تربیت وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و زنجان بوده و با تأسیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین مستقل شد.

 

تعداد اعضای هیئت علمی:

 خانمآقا
استاد
دانشیار۵
استادیار۱۷۶۵
مربی۴۱۱

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی
دختر۷۰۶۶۱۹۳
پسر۳۸۲۹۱۱۱

 

 

رشته‌های موجود در دانشکده همراه با مقطع تحصیلی هر رشته
پزشکی عمومی/ دکتراداخلی/ تخصصزنان/ تخصص
بیهوشی/ تخصصجراحی/ تخصصاطفال/ تخصص
تشریح آناتومی/ کارشناسی ارشد

 

 

امکانات آموزشی:

آزمایشگاه‌های دانشکده پزشکی:

– انگل‌شناسی

– میکروب‌شناسی

– فارماکولوژی

– ایمونولوژی

– بیوشیمی

– فیزیولوژی

– آناتومی (سالن تشریح و کلاس اختصاصی برای آناتومی)

– فیزیک پزشکی

– آزمایشگاه تغذیه

– آزمایشگاه مرکزی تحقیقات

– آزمایشگاه کشت سلولی و هیستوتکنیک

 

گروه‌های آموزشی:

نام بخشگروهمدیر گروه
علوم پایهگروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر جلیل القدر
گروه علوم تشریحآقای دکتر فرزاد رجایی
گروه معارف اسلامیحاج آقا لشکری
بخش انگل‌شناسی و قارچ‌شناسیآقای دکتر آقامیریان
بخش ایمنی‌شناسیآقای دکتر افشاری
بخش بیوشیمی و ژنتیکآقای دکتر سیرتی
بخش پاتولوژیآقای دکتر ناجی
بخش تغذیهآقای دکتر نوروزی
بخش فارماکولوژیآقای دکتر مرتضوی
بخش فیزیولوژی- فیزیک پزشکیآقای دکتر اسماعیلی
بخش میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسیآقای دکتر پهلوان

 

 

نام بخشنامر مرکزگروهمدیر گروه
بالینیمرکز آموزشی درمانی کوثرگروه زنانآقای دکتر جوادی
بخش پاتولوژیآقای دکتر ناجی
مرکز آموزشی درمانی شهید رجاییگروه جراحیآقای دکتر فلاح
گروه بیهوشیآقای دکتر ابتهاج
بخش ارتوپدیآقای دکتر ملک‌زاده
مرکز آموزشی درمانی قدسگروه اطفالآقای دکتر کمالی
بخش گوش و حلق و بینیآقای دکتر مجابی
مرکز آموزشی درمانی بوعلیگروه داخلیآقای دکتر شیخ‌الاسلامی
بخش قلبآقای دکتر جامعی
بخش چشمآقای دکتر قاسمی
بخش عفونیخان دکتر آصف‌زاده
بخش رادیولوژیآقای دکتر منصوری
بخش پوستآقای دکتر کشاورز
بخش اعصابآقای دکتر سماوات
مرکز آموزشی درمانی ۲۲ بهمنبخش روانپزشکیآقای دکتر فلاح‌زادا

 

 

امور پژوهشی

تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱: ۳۳ طرح

تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱:

در مجلات بین‌المللی: ۳ مقاله

در مجلات معتبر در کشور: ۳۷ مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینکشوری۱۳۷۶فصلنامه۱۰۰۰
خبرنامهدانشگاهی۱۳۷۷ماهنامه۶۰۰
پیک آماریدانشگاهی۱۳۷۶گاهنامه۲۰
رهگذر (نشریه ادبی هنری)دانشگاهی۱۳۸۰گاهنامه۱۰۰

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

دانشگاه قزوین در اردیبهشت سال ۶۶ اقدام به اخذ مجوز برای تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی نموده در مهر ماه همان سال تعداد ۱۰۰ نفر دانشجوی پرستاری، ۶۰ نفر دانشجوی مامایی و در سال ۶۸ تعداد ۳۰ نفر دانشجوی رشته هوشبری و ۳۰ نفر دانشجوی رشته اتاق عمل پذیرش کرد.

در سال ۷۴ رشته‌های هوشبری و اتاق عمل از این دانشکده منفک و با نام آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی فعالیت خود را آغاز نمود.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده: کارشناسی پیوسته پرستاری، کاردانی مامایی، کارشناسی پیوسته شبانه و کاردانی شبانه مامایی

 

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:

 خانمآقا
استاد
دانشیار
استادیار۱
مربی۱۸۸

 

 

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:

 خانمآقا
استاد
دانشیار
استادیار
مربی۵۱

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 پرستاریمامایی
دختر۱۲۵۱۰۶
پسر۱۷

 

 

گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی: گروه‌های پرستاری داخلی جراحی، بهداشت جامعه و فن پرستاری، کودکان، روانپرستاری، مدیریت خدمات پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد و گروه مامایی

 

امکانات آموزشی:

– کتابخانه با ۹۱۰۰ جلد کتاب فارسی و ۱۴۵۰ جلد کتاب لاتین (سالن مطالعه در دو قسمت مجزا (خواهران و برادران) با ظرفیت ۸۰ نفر)

– کارگاه آموزشی فن پرستاری با امکانات ویژه و مورد نیاز

– ۶ کلاس با ظرفیت کل ۳۰۰ نفر

– سمعی و بصری با امکانات کمک آموزشی از جمله اورهد و اوپک و دستگاه اسلاید و…

جهت سرویس‌دهی به کلاس‌ها همراه با سالن نمایش مشتمل بر ۷۰۰۰ قطعه اسلاید و ۱۷۸ حلقه فیلم ویدئویی آموزشی.

 

دانشکده دندان‌پزشکی:

درباره دانشکده:

سال تأسیس: ۱۳۷۰

رئیس: دکتر پرویز پدیسار/ متخصص ارتودنسی

معاون آموزشی: دکتر کتایون برهان مجابی/ متخصص تشخیص و بیماری‌ها

تعداد دانشجویان ۱۸۲ نفر

رشته‌های موجود در دانشکده همراه با مقطع تحصیلی هر رشته
دندان‌پزشکی حرفه‌ای/ دکترا

 

 

امکانات آموزشی:

– کتابخانه با ۱۵۲۴ جلد کتاب لاتین و ۲۲۷۶ جلد کتاب فارسی، دارای یک سالن مطالعه با ظرفیت ۵۰ نفر، ۱ دستگاه کامپیوتر و ۱ دستگاه پرینتر

– سمعی و بصری با امکانات کمک آموزشی از جمله ۴ دستگاه پروژکتور اورهد، ۶ دستگاه پروژکتور اسلاید، ۳ دستگاه پروژکتور اوپک، ۳ دستگاه دیتا پروژکتور، ۱ دستگاه کامپیوتر نوت بوک، ۴ دستگاه ویدیئو، ۲ دستگاه تلویزیون، ۱ دستگاه ویژوالایزر، ۱ دستگاه رادیو ضبط، ۱ دستگاه دوربین عکاسی، ۱ دستگاه دوربین فیلمبرداری، ۱ دستگاه دوربین اورال کمرا (دوربین داخل دهانی) و تعداد ۸۵ حلقه فیلم آموزشی (نوار ویدئو و CD) و تعداد ۱۰۴۰۰ عدد اسلاید آموزشی می‌باشد.

– واحد کامپیوتر دانشکده: دارای سایت اینترنت با امکانات ۶ دستگاه کامپیوتر و ۲ دستگاه پرینتر و ۱ دستگه اسکنر می‌باشد.

 

گروه‌های آموزشی:

این دانشکده مجموعاً دارای ۹ گروه آموزشی به شرح ذیل می‌باشد:

گروه آموزشی بیماری‌های دهان و دندان و تشخیص رادیوگرافیگروه آموزش اطفالگروه آموزشی پروتز دندانی
گروه آموزشی پریودتولوژی و پیشگیریگروه آموزشی اندودنتیکسگروه آموزشی آسیب‌شناسی
گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانیگروه آموزشی ارتودنسیگروه آموزشی جراحی دهان و دندان

 

 

اعضای هیئت علمی:

این دانشکده دارای ۳۴ هیئت علمی می‌باشد.

 

دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

درباره دانشکده:

سال تأسیس: ۱۳۷۴

رئیس: دکتر محمدرضا ساروخانی/ دکترای بیوتکنولوژی

معاون آموزشی: شهرام مسکین آبکنار/ کارشناس ارشد بیهوشی

تعداد دانشجویان: ۷۴۴ نفر

رشته‌های موجود در دانشکده همراه با مقطع تحصیلی هر رشته
بهداشت محیط/ کاردانیبهداشت حرفه‌ای/ کاردانیهوشبری/ کاردانی
علوم آزمایشگاهی/ کاردانیبهداشت خانواده/ کاردانیاتاق عمل/ کاردانی

 

 

امکانات آموزشی:

دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دارای آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای- آزمایشگاه آب و فاضلاب- آزمایشگاه خون‌شناسی- آزمایشگاه فیزیک- اتاق پراتیک- اتاق عمل و هوشبری و کارگاه بهداشت محیط و حرفه‌ای می‌باشد.

کتابخانه و واحد سمعی و بصری:

کتابخانه دانشکده بهداشت با دارا بودن ۹۲۹۰ جلد کتاب فارسی، ۴۹۰ جلد کتاب لاتین، ۵۰ عنوان نشریه فارسی و ۱۵ عنوان نشریه لاتین و ۱۰۰ عدد CD آموزشی و در مجموع ۸ دستگاه کامپیوتر متصل به اینترنت خدمات خود را به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشکده و سایر دانشکده‌ها ارائه می‌نمایند:

واحد سمعی و بصری دانشکده: واحد سمعی و بصری دانشکده با دارا بودن ۱۵ دستگاه پروژکتور اورهد- ۱۲ دستگاه پروژکتور اسلاید- ۳ دستگاه پروژکتور اوپک و ۱ دستگاه کامپیوتر با قابلیت‌های فوق‌العاده جهت بهره‌برداری در ساخت انواع مواد آموزشی الکترونیکی و کامپیوتری مورد استفاده در امور پژوهشی آماده ارائه خدمات دیداری و شنیداری است.

سایت اینترنت دانشکده: سایت اینترنت دانشکده دارای ۴ دستگاه کامپیوتر است که به صورت شبکه به سایت اینترنت کتابخانه مرکزی متصل است.

 

گروه‌های آموزشی:

این دانشکده دارای گروه‌های آموزشی ذیل می‌باشد:

عنوان گروهمدیر گروه
مدیریت خدمات بهداشتی- درمانیدکتر سعید آصف‌زاده/ دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی
اتاق عملفریبا هاشمی حفظ آباد/ کارشناسی ارشد پرستاری
هوشبریشهرام مسکین آبکنار/ کارشناسی ارشد بیهوشی
بهداشت حرفه‌ایمهندس محمد شریف حسینی/ کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای
بهداشت محیطمهندس رضا نوشاد جمال/ کارشناس ارشد محیط زیست
بهداشت خانوادهدکتر احمد خلیلی/ دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
علوم آزمایشگاهیدکتر محمدرضا علی‌اکبرزاده ساروخانی/ دکترای علوم آزمایشگاهی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *