دانشگاه علوم پزشکی کاشان

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به این شرح است:


www.kaums.ac.ir
این دانشگاه دارای چهار دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت، ۵ مرکز آموزشی، پزشکی و درمانی بـا ۵۲ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و رشته های تخصصی و ۵ مرکز تحقیقاتی تروما، علوم فیزیولوژی، علوم تشریحی، بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک و مرکز پرستاری تروما می باشد. این دانشگاه هم اکنون دارای ۱ مجله فارسی زبان ( فیض ) و ۱ مجله انگلیسی زبان تروما با رتبه علمی پژوهشی و ۱ مجله انگلیسی زبان مطالعات پرستاری و مامایی می باشد.
دانشکده ها
دانشکده پزشکی
– دانشکده بهداشت
– دانشکده پیراپزشکی
– دانشکده پرستاری و مامایی

-دانشکده دندانپزشکی(در حال احداث)

 • بیمارستانهای آموزشی
  بیمارستان اخوان
  · بیمارستان شهیدبهشتی
  · بیمارستان متینی
  · بیمارستان نقوی
 • مراکز تحقیقاتی
  · مرکز تحقیقاتی تروما
  · مرکز تحقیقاتی علوم فیزیولوژی
  · مرکز تحقیقاتی علوم تشریحی
  · مرکز تحقیقاتی بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک
  · مرکز تحقیقاتی پرستاری تروما
  کتابخانه
  کتابخانه مرکزی دانشگاه در دانشکده پزشکی مستقر می باشد که دارای ۴۰۶۰۰ نسخه کتاب و ۴۳۶۳ مجله الکترونیکی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *