دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی  دانشگاه علوم پزشکی کردستان به این شرح است:

 

در سال ۱۳۶۵ به عنوان مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان کردستان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته‌های پرستاری و علوم آزمایشگاهی نمود. در سال ۱۳۶۷ دانشکده پرستاری و مامایی تأسیس گردید و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی صورت پذیرفت. در سال ۱۳۶۹ مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال تحصیلی ۱۳۷۰- ۱۳۶۹ اقدام به پذیرش دانشجوی پزشکی نمود. این دانشجویان تحصیل خود را در سایر دانشگاه‌ها آغاز نمودند. در سال ۱۳۷۱ از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت و دانشجویان پذیرفته شده از سال ۱۳۷۱ در این دانشگاه به تحصیل پرداختند. هم‌اکنون دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای سه دانشکده مستقل پزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت است.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات
دکتری تخصصیکودکانپزشکی۱۳۷۷عدم پذیرش از ۸۱
دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی۱۳۶۹
کارشناسیپرستاریپرستاری۱۳۶۷
کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری۱۳۷۱
کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت۱۳۸۰
کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری۱۳۷۵
کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی۱۳۶۵
کاردانیرادیولوژیپزشکی۱۳۷۳
کاردانیهوشبریپزشکی۱۳۷۳
کاردانیماماییپرستاری۱۳۶۶
کاردانیاتاق عملپرستاری۱۳۷۲
کاردانیبهداشت محیطبهداشت۱۳۷۰
کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت۱۳۷۱
کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت۱۳۷۹
کارشناسیپرستاریپرستاری۱۳۷۱شبانه، عدم پذیرش از ۸۱
کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی۱۳۷۰شبانه
کاردانیبهداشت محیطبهداشت۱۳۷۰شبانه
کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت۱۳۶۹شبانه
کاردانیرادیولوژیپزشکی۱۳۷۵شبانه، عدم پذیرش از ۸۱
کاردانیهوشبریپزشکی۱۳۷۵شبانه، عدم پذیرش از ۸۰
کاردانیماماییپرستاری۱۳۶۶شبانه، عدم پذیرش از ۷۹
کاردانیاتاق عملپرستاری۱۳۷۲شبانه، عدم پذیرش از ۷۹

 

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتنوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه
کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجویی۱۳۷۴دانشگاه

 

 

دانشکده پزشکی سنندج

مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان بهداشت و درمان استان کردستان در سال ۱۳۶۹ به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال ۱۳۷۱ به دانشگاه تبدیل شد.

تعداد اعضای هیئت علمی:

 خانمآقا
استاد
دانشیار
استادیار۱۹۴۴
مربی۸۱۴

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی
دختر۶۶۱۵۵۲
پسر۳۸۱۵۷۸

 

 

آزمایشگاه‌ها:

۱- آناتومی ۲- ایمنی‌شناسی ۳- بیوشیمی ۴- فیزیک پزشکی ۵- فیزیولوژی ۶- انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی ۷- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی ۸- میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی
۱توحید۱۳۵۶۲۵۶داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و عفونی
۲بعثت۱۳۷۳۴۰۴داخلی، ریه، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، کودکان، نوزادان، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل، پوست و بیهوشی
۳قدس۱۳۶۱۱۱۲روانپزشکی

 

 

امور پژوهشی

تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱: ۲۳ طرح

تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱:

در مجلات بین‌المللی: ۱ مقاله

در مجلات معتبر در کشور: ۱۸ مقاله

 

مشخصات نشریات ادواری

عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ
مجله علمی ترویجی دانشگاهکشوری۱۳۷۵فصلنامه۱۰۰۰
مجله زانکودانشگاهی۱۳۷۵فصلنامه۱۰۰۰
ماهنامه علمی خبری دانشگاهدانشگاهی۱۳۸۰ماهنامه۲۵۰

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی سنندج

دانشکده پرستاری و مامایی سنندج در سال ۱۳۶۵ به صورت آموزشکده پرستاری تأسیس شد و محل آن در نزدیکی بیمارستان توحید سنندج قرار داشت و از سال ۱۳۶۹ به دانشکده پرستاری و مامایی تبدیل و به ساختمان دانشکده پزشکی فعلی منتقل گردیده است از سال ۱۳۷۳ به محل کنونی (ساختمان جنب دانشکده پزشکی) منتقل شده است.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده: کارشناس پیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته مامایی، کاردانی مامایی، کاردانی اتاق عمل و کارشناسی پیوسته شبانه پرستاری

 

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:

 خانمآقا
استاد
دانشیار
استادیار
مربی۱۳۵

 

 

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:

 خانمآقا
استاد
دانشیار
استادیار
مربی۱۰۳

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 پرستاریمامایی
دختر۷۱۶۱
پسر۴۴

 

 

گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی: گروه‌های پرستاری داخلی جراحی و مدیریت، کودکان، بهداشت مادر و نوزاد، بهداشت جامعه و روانپرستاری و گروه مامایی

 

مشخصات بیمارستان‌های آموزشی

ردیفبیمارستان/ مرکزتحت پوششسال تأسیستخت فعال
۱بعثتدانشگاه علوم پزشکی کردستان۱۳۷۳۳۳۰
۲توحیددانشگاه علوم پزشکی کردستان۱۳۵۸۲۷۴
۳قدسدانشگاه علوم پزشکی کردستان۱۳۶۳۱۰۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *