دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به این شرح است:

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اولین دانشگاه تخصصی در ایران است. این دانشگاه در سال ۱۳۲۶ تحت عنوان آموزشگاه جنگل و مرتع تأسیس شد. به دنبال روند رو به رشد آموزشگاه، در سال ۱۳۵۴ به مدرسه عالی منابع طبیعی با سه رشته جنگل‌داری، مرتع و حفاظت خاک تغییر نام داد. در سال ۱۳۶۰ مدرسه عالی منابع طبیعی تحت عنوان دانشکده منابع طبیعی تحت پوشش دانشگاه مازندران قرار گرفت. براساس مصوبه شورای گسترش، در سال ۱۳۶۵ این دانشگاه با پیوستن به آموزشکده کشاورزی گنبد یک مؤسسه مستقل با عنوان مجتمع کشاورزی و منابع طبیعی و سپس در سال ۱۳۷۱ به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تغییر نام داد.

 

تعداد دانشکده‌های موجود۱۰ دانشکده
تعداد مراکز تحقیقاتیندارد
تعداد رشته‌های کاردانی موجود۴ رشته
تعداد گروه‌های آموزشی۲۰ رشته

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به تفکیک گروه آموزشی

(براساس اطلاعات سال ۱۳۸۴)

ردیفنام گروهنام دورهجمع
کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری
۱زیست‌شناسی۳۲۱۱۹۳۴۰
۲زمین‌شناسی۱۴۰۱۴۰
۳ریاضی۶۰۶۰
۴آمار و کامپیوتر۹۹۲۱۰۱
۵شیلات۱۳۲۲۱۱۰۱۶۳
۶محیط زیست۱۲۶۱۲۶
۷مرتع۱۲۷۱۲۹۱۴۸
۸آبخیزداری۱۲۷۱۶۱۶۳
۹جنگلداری۱۱۴۳۲۱۴۶
۱۰چوب و کاغذ۱۱۰۳۲۱۴۲
۱۱علوم و صنایع غذایی۱۳۶۱۳۶
۱۲علوم دامی۲۵۳۲۴۴۲۸۱
۱۳خاک‌شاسی۱۴۱۲۱۱۶۲
۱۴گیاه‌پزشگی۱۷۴۲۱۱۹۵
۱۵باغبانی۲۰۷۴۲۱۱
۱۶زراعت۱۴۰۲۱۳۱۶۴
۱۷آبیاری۱۳۳۱۳۳
۱۸تولیدات دامی۵۵۱۴۵۲۰۰
۱۹تولیدات گیاهی۵۸۵۸
۲۰منابع طبیعی۱۵۲۲۶۵۴۱۷
۲۱جمع۲۷۴۲۹۴۳۲۲۳۲۶۳۴۶۶
جمع کل۳۴۶۶

 

 

 

تعداد کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۸۲

 کارکنانکارکنان پیمانیجمع
زیر دیپلم۳۹۵۴۴
دیپلم۴۸۰۴۸
فوق دیپلم۱۵۱۱۶
لیسانس۶۲۰۶۲
فوق لیسانس۱۴۰۱۴
جمع۱۸۷۶۱۹۳

 

 

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان سال ۱۳۸۳

مقالاتتعداد
مقالات علمی پژوهشی۴۶
مقالات علمی ترویجی۴
مقالات ISI۱۱
مقالات ارایه شده در همایش‌های داخلی۴۳
مقالات ارایه شده در همایش‌های جهانی۴۲
جمع۱۴۶

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *