دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه محقق اردبیلی به این شرح است:

دانشکده‌ها:

 دانشکده علوم

دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ۷۳- ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۴ نفر دانشجو در رشته فیزیک فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز نمود.

گروه‌های آموزشی:

  • گروه آموزشی ریاضی

گروه آموزشی ریاضی در سال تحصیلی ۷۵- ۱۳۷۴ با پذیرش ۳۲ نفر دانشجو به عنوان سومین گروه آموزشی دانشکده فعالیت‌ها آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. این گروه با تلاش‌های مستمر در امر آموزش و پژوهش توانسته است موفقیت‌های مناسبی در برگزاری سمینارها و اعزام تیم‌های علمی به مسابقات و المپیادهای کشوری کسب نماید.

در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۴- ۱۳۸۳ این گروه اولین دوره از دانشجویان خود در مقطع کارشناسی ارشد را با گرایش ریاضی کاربردی به تعداد ۴ دانشجو پذیرش نمود. لازم به ذکر است که با عنایت به فعالیت‌های آموزشی و توجه به امر تحصیل و آموزش در اکثر سال‌ها بیشترین درصد قبولین کارشناسی ارشد گروه‌های آموزشی دانشکده مربوط به این گروه آموزشی می‌باشد.

تعداد دانشجو: ۱۹۳ نفر

کارشناسی: ۱۸۹ نفر

کارشناسی ارشد: ۴ نفر

تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۶ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

  • گروه آموزشی فیزیک

گروه آموزشی فیزیک دانشکده در سال تحصیلی ۷۳- ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۴ نفر دانشجو به عنوان اولین گروه آموزشی فعالیت خود را آغاز نمود. تعداد دانشجویان این گروه ۱۵۶ نفر می‌باشد که از این تعداد ۹۶ نفر در دوره روزانه و تعداد ۶۰ نفر به صورت شبانه مشغول تحصیل می‌باشند. تعداد اعضای هیئت علمی این گروه ۱۱ نفر می‌باشد. این گروه یکی از فعال‌ترین گروه‌های آموزشی دانشگاه در ارائه دروس سرویسی و آزمایشگاهی به سایر گروه‌های آموزشی دانشگاه می‌باشد.

با توجه به بازگشت بورسیه‌های این گروه در گرایش‌های مختلف، گروه فیزیک از سال ۱۳۸۳ زمینه را برای جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک با گرایش هسته‌ای مناسب دیده و ضمن  عقد قرارداد همکاری با دانشگاه تبریز مکاتبات لازم را جهت اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیری می‌نماید. همچنین مکاتبات لازم جهت ایجاد رشته فیزیک کاربردی انجام پذیرفته است.

تعداد دانشجو: ۱۵۶ نفر

کارشناسی: ۱۵۶ نفر

تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۱ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

  • گروه آموزشی زیست‌شناسی

گروه آموزشی زیست‌شناسی در سال تحصیلی ۷۴- ۱۳۷۳ به عنوان دومین گروه آموزشی دانشکده با پذیرش ۳۱ نفر دانشجوی رشته زیست‌شناسی (گرایش عمومی) فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در سال‌های بعد با پذیرش دانشجو در دوره شبانه تعداد دانشجویان این گروه افزایش یافته به گونه‌ای که در حال حاضر تعداد ۱۷۰ نفر دانشجو در این گروه آموزشی مشغول تحصیل می‌باشند.

پس از تلاش‌ها و پی‌گیری‌ها مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده این گروه توانست در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد خود را در گرایش فیزیولوژی جانوری به تعداد ۵ نفر پذیرش نماید.

تعداد دانشجو: ۱۷۶ نفر

کارشناسی: ۱۷۱ نفر

کارشناسی ارشد: ۵ نفر

تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۰ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

 گروه آموزشی آمار

رشته آمار در سال تحصیلی ۸۰- ۱۳۷۹ با پذیرش ۳۵ نفر دانشجو در مقطع کاردانی در مجموعه ریاضی و آمار کار خود را آغاز نمود. در حال حاضر تعداد کل دانشجویان این گره ۸۴ نفر می‌باشد که شامل دانشجویان آمار در مقطع کاردانی (دوره‌های روازنه و شبانه) و کارشناسی می‌باشد که پذیرش در مقطع کارشناسی با تلاش بی‌دریغ مسئولین در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ با تعداد ۳۲ نفر دانشجو صورت پذیرفته است.

گروه آموزشی آمار در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ با عنایت به افزایش سطح کیفی و کمی آموزشی و تعداد اعضای هیئت علمی خود از گروه ریاضی جدا شده و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را به صورت رسمی از این نیم‌سال تحصیلی به صورت مستقل ادامه می‌دهد.

تلاش برای جذب اعضای هیئت علمی جدید، اعطای بورس تحصیلی در مقطع دکتری و فعالیت‌های قابل توجه آموزشی و پژوهشی بستری مناسب برای ایجاد مقطع کارشناسی ارشد به وجود آورده است که نیل به این مهم در دستور کار فعالیت‌های آتی این گروه قرار گرفته است.

تعداد دانشجو: ۸۴ نفر

کارشناسی: ۲۷ نفر

مقطع کاردانی: ۵۷ نفر

تعداد اعضای هیئت علمی: ۵ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

  گروه آموزشی شیمی

گروه آموزشی شیمی در سال تحصیلی ۸۳- ۱۳۸۲ با عنایت به وجود نیروهای متخصص و نیاز منطقه با پذیرش ۳۱ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی شیمی کاربردی (دوره روزانه) به صورت رسمی کار خود را آغاز نمود. در حال حاضر تعداد کل دانشجویان این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی (دوره‌های روزانه و شبانه) و کارشناسی ارشد ۱۳۱ نفر می‌باشد.

با توچه به فعالیت‌های قابل توجه آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی این گروه تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی (ISI) در سال ۸۳ گروه شیمی ۹ عدد بوده است که بیشترین درصد مقالات ISI نسبت به سایر گروه‌های آموزشی می‌باشد.

تعداد دانشجو: ۱۳۱ نفر

کارشناسی: ۱۲۵ نفر

کارشناسی ارشد: ۶ نفر

تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۶ نفر به صورت (رسمی، پیمانی، مامور به تحصیل و بورسیه دکتری)

  دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی از سال ۱۳۵۷ با پذیرش تعداد ۳۰ دانشجو در رشته‌ی کشاورزی عمومی تأسیس گردید. در حال حاضر تعداد ۱۴۶۷ نفر دانشجو در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.

 

گروه‌های آموزشی:

مهندسی علوم دامی، زراعت و اصلاح نباتات، خاک‌شناسی، مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، گیاه‌پزشکی، باغبانی.

 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۷۵ با یک بار پذیرش موقت دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی دوره روزانه کار خود را آغاز کرد.

گروه‌های آموزشی:

  • گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده در سال تحصیلی ۷۶- ۱۳۷۵ با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو در دوره روزانه به عنوان اولین گروه آموزشی فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر در هر سه دوره روزانه، شبانه، و نیمه‌حضوری دانشجو دارد. این گروه در سال ۱۳۸۲ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد ۶ نفر بیش از پیش گام در راه توسعه برداشت.

 

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

گروه آموزشی روان‌شناسی دانشکده در سال تحصیلی ۷۷- ۱۳۷۶ با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو در دوره روزانه فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر در سه دوره روزانه شبانه و نیمه حضوری دانشجو دارد. این گروه در سال ۱۳۸۱ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد ۴ نفر بیش از پیش گام در راه توسعه برداشت.

تعداد اعضای هیئت علمی این گروه ۹ نفر می‌باشد.

 

گروه آموزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گروه آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشکده در سال تحصیلی ۸۲- ۱۳۸۱ با پذیرش ۳۹ نفر دانشجو در دوره روزانه فعالیت خود را آغاز نمود و به دنبال آن در سال ۱۳۸۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد ۵ نفر بیش از پیش گام در راه توسعه برداشت. تعداد اعضای هیئت علمی این گروه ۵ نفر می‌باشد.

 

گروه آموزشی باستان‌شناسی

گروه آموزشی باستان‌شناسی دانشکده در سال تحصیلی ۷۶- ۱۳۷۵ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون نیز در همین مقطع به کار خود ادامه می‌دهد، تعداد دانشجویان این گروه ۳۱ نفر می‌باشد.

 

 دانشکده کشاورزی مغان

در حال حاضر این آموزشکده در دو رشته تحصیلی و حدود ۱۵۰ هکتار باغات و مزارع آموزشی و تحقیقاتی در جهت گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گام برمی‌دارد.

 

گروه‌های آموزشی:

         تکنولوژی تولیدات گیاهی

آموزشکده کشاورزی مغان در سال ۱۳۷۶ با پذیرش ۵۳ نفر دانشجوی تکنولوژی تولیدات گیاهی و تکنولوژی تولیدات دامی در مقطع کاردانی فعالیت‌های آموزشی خود را شروع کرد.

  تکنولوژی تولیدات دامی

آموزشکده‌ی کشاورزی مغان در سال ۱۳۷۷ با پذیرش ۵۳ نفر دانشجوی تکنولوژی تولیدات دامی و تکنولوژی تولیدات گیاهی در مقطع کاردانی فعالیت‌های آموزشی خود را شروع کرد. در حال حاضر گروه تکنولوژی تولیدات دامی با پذیرش سالانه دانشجو در مقطع کاردانی از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در دو نوبت اول (روزانه) و دوم (شبانه) به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

لازم به توضیح است که تا کنون تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان این گروه در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شده و اکنون تعدادی از آن‌ها در مقطع بالاتر (کارشناسی ارشد) در حال تحصیل می‌باشند.

 

 دانشکده فنی و مهندسی

در حال حاضر این دانشکده در چهار گروه آموزشی مهندسی عمران (در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)، مهندسی شیمی (گرایش صنایع غذایی) کارشناسی مهندسی مکانیک (گرایش حرارت و سیالات) و کارشناسی ناپیوسته معماری فعالیت دارد. تعداد کل دانشجویان این دانشکده که در نیم‌سال اول ۸۵- ۸۴ ثبت‌نام نموده‌اند، ۷۷۵ نفر می‌باشد. در حال حاضر این دانشکده دارای ۲۲ نفر عضو هیئت علمی تمام‌وقت می‌باشد که مشغول فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی هستند. همچنین ۱۹ نفر بورسیه این دانشکده در مقطع دکتری در دانشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی در حال تحصیل هستند. مجموعه ساختمان‌های فعلی دانشکده فنی حدود ۳۸۰۰ متر مربع زیر بنا دارد و دارای ۱۵ کلاس درس و ۶ آزمایشگاه، ۲ کارگاه و ۴ آتلیه و…، یک مرکز کامپیوتر و یک واحد سمعی بصری و دو قرائتخانه می‌باشد. مرکز کامپیوتر دانشکده دارای ۳۷ دستگاه کامپیوتر می‌باشد که از این تعداد ۱۶ دستگاه به شبکه اینترنت متصل می‌باشد. همچنین با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و به طبع آن افزایش تقاضای استفاده از کامپیوتر برای انجام پروژه‌های درسی، در سال ۸۴ فضای این مرکز ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین قابلیت توسعه آتی برای این مرکز پیش‌بینی شده و اقدامات لازم انجام شده است.

 

گروه‌های آموزشی:

  • گروه مهندسی عمران
  • گروه مهندسی مکانیک
  • گروه مهندسی شیمی
  • گروه مهندسی معماری

 

فهرست خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی

نام خوابگاه جنسیت ساکنین ظرفیت پذیرش نوع خوابگاه آدرس و تلفن
مجتمع خوابگاهی برادران (۱- ۲- ۳- ۴) برادران ۳۶۰ نفر دولتی اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه ۲۵- ۵۵۱۴۰۲۲
خوابگاه کوثر ۱ خواهران ۲۴۰ نفر دولتی اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه ۵۵۱۰۱۲۲
خوابگاه کوثر ۲ خواهران ۲۵۸ نفر دولتی اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه ۵۵۱۲۲۱۰
خوابگاه باغمیشه خواهران ۴۴ نفر دولتی اردبیل- باغمیشه ۴۴۴۲۸۲۱
خوابگاه بسیج خواهران ۴۶ نفر دولتی اردبیل- میدان بسیج ۷۷۱۷۰۳۷
خوابگاه عطایی خواهران ۵۶ نفر دولتی اردبیل- خیابان شهید عطایی ۲۲۴۶۸۲۲
خوابگاه حافظ خواهران ۳۸ نفر دولتی اردبیل- خیابان شهید نورالدین احمدی ۷۷۱۴۶۷۰
خوابگاه نمین ۱ خواهران ۴۵ نفر دولتی اردبیل- نمین- ۴۰۲۳- ۰۴۵۲۳۲۲
خوابگاه نمین ۲ خواهران ۵۵ نفر دولتی اردبیل- نمین- ۳۴۰۸- ۰۴۵۲۳۲۲
مجتمع خوابگاهی آموزشکده کشاورزی مغان خواهران ۳۲ نفر دولتی پارس‌آباد- آموزشکده کشاورزی مغان
۰۴۵۲۷۴۶-۳۴۰۸
معجز خواهران ۵۲ نفر خودگردان اردبیل- باغمیشه ۴۴۵۴۲۶۳
ابومسلم خواهران ۲۵ نفر خودگردان اردبیل- خیابان سعدی ۴۴۵۲۶۲۸
حافظ برادران ۳۴ نفر خودگردان اردبیل- خیابان حافظ ۷۷۲۷۶۴۸
بعثت یک برادران ۳۳ نفر خودگردان اردبیل- میدان بعثت ۶۶۱۱۶۲۸
بعثت دو برادران ۲۱ نفر خودگردان اردبیل- میدان بعثت ۶۶۳۰۳۴۴
قیام برادران ۵۵ نفر خودگردان اردبیل- خیابان آیت‌الله کاشانی ۳۳۶۲۶۰۳
ساحلی برادران ۳۰ نفر خودگردان اردبیل- خیابان معلم ۲۲۴۹۸۶۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *