رشته اقیانوس شناسی

 

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته اقیانوس شناسی به این شرح است:


زمین شناسی اقیانوس ها به بررسی ماهیت زمین در اعماق اقیانوس ها می پردازد. برای مثال اینکه چگونه حوزه های اقیانوسی ایجاد شده و از بین می روند و یا تبادل مواد در اعماق این آبها چگونه صورت می گیرد. رخداد چنین فرایندهایی که به وسیله مشاهدات مستقیم و مدل سازی کامپیوتری مورد
مطالعه قرار می گیرد ممکن است چند سال یا میلیون ها سال طول بکشد.
زمین شناسی اقیانوس ها مطالعه ژئولوژی زمین هایی است که با آب پوشیده شده اند. زمین شناسان دریایی به جمع آوری اطلاعات در مورد توپوگرافی
و نیز شکل کف اقیانوسها ، توزیع و انواع رسوبات این اعماق ، ترکیب و ساختار زیرین اقیانوس ها و فرایندهای زمین شناسی ( تئوری تکتونیک صفحه
ای) می پردازد. با کمک این داده های اطلاعاتی ، آنها منابع معدنی موجود در کف اقیانوس ها را ارزیابی . احتمال رویداد خطرات را پیش بینی می کنند. همین طور به مطالعه فرایندهای زمین شناسی می پردازند و درک علمی بشر را از زمین بالا می برند.
اقیانوس شناسی زمین شناختی
رسوب گذاری دریایی : در این شاخه به مطالعه توزیع رسوبات ساحلی و دریایی مربوط به هیدرودینامیک های حاضر ونیز سیر شکل گیری رسوبات
کواترنری در محیط های انتقالی و دریایی و نیز رفتار سطوح آبی در برابر نوساناتی که در نواحی رسوبی رخ می دهد، می پردازد.
دیرینه شناسی دریایی : درآزمایشگاه های دیرینه شناسی خرد از روزنه داران و استراکوداها به عنوان شاخص های زیستی برای توصیف ومطالعه کیفیت
محیط های دریایی در نواحی ساحلی و برکه های کم عمق استفاده می شود چرا که این ارگانیسم ها به طور مستقیم نسبت به تغییرات پارامترهای زیست
محیطی واکنش نشان می دهند.
چینه شناسی دریایی کواترنری: هدف از انجام این مطالعات درک تغییرات زیست محیطی است که دردوره پلیستوسن و هولوسن رخ می دهند و این
کار با استفاده ازداده های حاصل از آنالیزهای رسوب شناسی ،زمین شناسی ،چینه شناسی زیستی و نیز چینه شناسی لرزه ای صورت می گیرد. از اهداف
دیگر این مطالعات درک سیر تکاملی زمین شناختی محیط های رسوبی نواحی ساحلی و قاره ای در قسمت شمالی کشور برزیل است ( دمای ۶۱تا ۹۲ درجه سانتی گراد)
فرآیندهای اقیانوسی
افرادی که در سواحل دریا زندگی می کنند می باید بتوانند رفتار فرایندهای ژئولوژیکی ساحلی را پیش بینی کنند .مثلا فرسایش طبیعی در سواحل
عموما به کندی صورت می گیرد.صخره های دریایی آرام آرام بر اثر برخورد با موج های مستقیم عقب نشینی می کنند یا زلزله ها پدیده ای مخربی
هستند که شدت تخریب ان در سواحل بیشتر است. امواج لرزهای دریا (تسونامی) ناشی از یک زلزله می تواند تا هزاران مایل در اقیانوس ها پیش برود و موجب ویرانی سواحل شود. متخصصان تا کنون نتوانسته اند به موقع هجوم این امواج را پیش بینی کنند اما امواج محلی که که بر اثر لغزش های زمینی زیر دریایی ایجاد می شوند از نشانه های پنهان این پدیده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *