رشته بهداشت عمومی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته بهداشت عمومی به این شرح است:


دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای ازعلوم، مهارتها واعتقاداتی باشند که در جهت توسعه وارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

اهداف:
با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای محیط ، جامعه، خانواده وفرد و با ارزیابی از چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی ، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ وارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.
از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی ها، مراقبت از چگونگی تغذیه وتغییر در شاخص های سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.
نقش ها:
نقش آموزشی: آموزش به افراد تحت پوشش
نقش پژوهشی: کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR)در عرصه های بهداشتی کشور
نقش مراقبتی: شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد وتکامل کودکان، مراقبت از مادران باردار و… با عنایت به سطوح سه گانه و پیشگیری
نقش اجرایی :
گرایش بهداشت خانواده
گرایش مبارزه با بیماری ها
تعریف رشته: مبارزه با بیماری ها شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن در جهت پیشگیری ازبیماری های واگیر وغیر واگیر فعالیت می کنند. آنها بر اساس سیاست گزاری ها وبرنامه ریزی های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در جهت کنترل و ریشه کنی بیماری ها وظایفی را تحت نظارت مسئولین بهداشتی درمانی در نظام ارائه خدمات به عهده می گیرند.

گرایش بهداشت خانواده
تعریف رشته : رشته بهداشت خانواده ، شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن ، جهت تامین،حفظ و ارتقای سلامت اعضای خانواده، به ویژه مادران وکودکان می کوشند.
دانش آموختگان این رشته برای به ثمر رساندن برنامه های بهداشتی ، باتاکید بر مراقبت از اعضای خانواده بازوهای اجرایی موثری هستند که وظایف خود را تحت نظارت مسئولین بهداشتی – درمانی در نظام ارائه خدمات بهداشتی – درمانی به انجام می رسانند.
رسالت: رسالت موسسات آموزشی تربیت کننده نیرو دررشته بهداشت خانواده، تربیت نیروهای آشنا، معتقد وعامل به مفاهیم ،مبانی وراهکارهای تامین – حفظ وارتقای سلامت برای اعضای خانواده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *