رشته ماشین های کشاورزی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته ماشین های کشاورزی به این شرح است:

تعریف و هدف:
انجام کارهای زراعی در مزرعه و باغ بوسیله ماشین های صورت می گیرد که آموزش و کاربرد این ماشین ها و نگهداری و سرویس آنها موضوعات دروس این رشته را تشکیل می دهند. در این رشته افرادی تربیت می شوند که بتوانند بi طور علمی ماشینهای کشاورزی را بکار ببرند و از آنها نگهداری کنند.

تسطیح و تهیه زمین، کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات زراعی و باغی و دامی نیازمند به ماشین آلات مختلف و متعددی است که کاربرد آنها نیروی انسانی در مقطع کاردانی ماشین های کشاورزی صورت می گیرد. این نیروی انسانی خلاء موجود بین زارعین و مهندسین ماشین های کشاورزی را پر می کند.
نقش و توانایی

–  کاربرد ماشین های مختلف کشاورزی و نگاه داری از آنها
–  کمک به مهندسین در اجرای مکانیزاسیون کشاورزی یک ناحیه
–  اجرا پروژه های تحقیقاتی زیر نظر مهندسین مربوطه

مانند علم پزشکی ، رشته کشاورزی نیز از مهندسی کمک گرفت تا بتواند بهره برداری بهتر را با استفاده از ماشین های کشاورزی عملی کند. ماشین های کشاورزی امروزه هر کاری را که انسان می کند انجام می دهند. هدف از برگزاری این گرایش، تربیت نیروی انسانی متخصصی است که با همکاری و مشارکت کارشناسی ماشین های کشاورزی در موارد زیر ایفای نقش نماید.

الف)  بهبود گردش امور و افزایش راندمان کار با تکمیل ساختار اجرایی در بخش خدمات فنی ( مکانیکی ) ماشین های کشاورزی
ب) صرفه جویی در هزینه های ملی یا انجام بهینه نوسازی تعمیر و نصب ماشین های کشاورزی و کاهش هزینه نهاده های مصرفی ماشین های کشاورزی
ج) صرفه جویی در هزینه های ملی در فرآیند واردات و تولید ماشین های کشاورزی با ارزیابی و انجام آزمایش های مکانیکی اجزاء و قطعات ماشین های کشاورزی
د) افزایش توان صنعت ملی با تقویت و توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز تکنولوژی ساخت و تولید ماشین های کشاورزی
ه) ارتقاء دانش ساخت ماشین های کشاورزی در فرآیند ساخت و تولید با انتقال تجارب تعمیراتی گردآوری شده توسط تکنیسین ها به سازندگان
و) ارتقاء فرهنگ محیط شغلی ( رابطه انسانی ) با ایجاد رابطه صحیح و اصولی اداری بین کارکنان.
ز) ارتقاء فرهنگ ایمنی محیط شغلی ( بهداشت، محیط زیست و اصول ایمنی ) با اعمال و نظارت کارکنان در حد مطلوب و مورد انتظار.
ح) احبای مراکز مجهز تعمیر ماشین های کشاورزی
اهداف کلی گرایش مکانیسین ماشین های کشاورزی

هدف از تربیت تکنیسین فنی مکانیسین ماشین های کشاورزی ایجاد توانایی های نظری و عملی برای بهینه کردن تکنولوژی ساخت و تولید و نوسازی ماشین های کشاورزی کشور است.

تکنیسین ذیربط عملاً قادر خواهد بود در موارد ذیل با کارشناس مربوطه همکاری نماید: 

الف) نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزم های ماشین های کشاورزی
ب) شناسایی و تفکیک مواد ساختمانی ماشین های کشاورزی
ج) مراحل ساخت و تولید ماشین های کشاورزی
د)  رعایت و سفارش نکات ایمنی فردی و عمومی
ه) نصب و راه اندازی ماشین های کشاورزی
و) برنامه ریزی اجرایی عملیات و ارزیابی کمی و کیفی عملیات انجام شده
ز) تجهیز و سرپرستی کارگاه ماشین های کشاورزی
ح) درک سفارشات دفتر کارشناسی و تنظیم دستور العمل های متناسب برای حوزه عملیاتی
د) تست و ارزیابی مقاومت و قدرت عملیاتی ماشین های کشاورزی
ذ) محاسبات فنی و ترجمه متون فنی
ر) تشخیص معایب و نوسازی و سرویس ماشین های کشاورزی

نقش و توانایی فارغ التحصیلان (وظایف)
فارغ التحصیلان گرایش مکانیسین ماشین های کشاورزی توانمندی های مهارتی زیر را کسب نموده اند:

 • پیاده کردن سیستم ها، دستگاه ها و قطعات ماشین های کشاورزی
  • سوارکردن سیستم ها، دستگاه ها و قطعات ماشین های کشاورزی
  • تفکیک و تجزیه قطعات ماشین های کشاورزی
  • بستن قطعات ماشین های کشاورزی
  • تنظیمات
  • عیب یابی
  • بازسازی ( تعمیر)
  • مونتاژ و نصب و راه اندازی
  • انتخاب و کاربرد ابزار مناسب عملیات
  • ساخت قطعات با دست یا ماشین
  • آزمایش قطعه و ماشین
  • مقایسه فنی
  • ارزیابی ماشین
  • تحلیل مکانیزم های ماشینی
  • انتقال ماشین های کشاورزی
  • تفکیک مواد ساختمانی ماشین های کشاورزی
  • تشخیص شرایط کاربرد ماشین های کشاورزی
  • محاسبات فنی مطالعه و درک متون فنی
  • ترجمه متون فنی
  • استفاده از کیت دستور العمل و جداول راهنمای ماشین
  • زمان سنجی
  • حسابداری
  • سرپرستی
  • انبارداری
  • نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزم ها
  • استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی قرارگاه
  • تنظیم و هماهنگی تجهیزات کارگاه
  • تشخیص نکات ایمنی در کارگاه
  • جمع آوری کاتالوگ های سرویس، تعمیر، مونتاژ و سفارش قطعات ماشین های کشاورزی
  • انتخاب و کاربرد ابزارها و اندازه گیری های مناسب با نوع عملیات
  • نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزم های ماشین های کشاورزی
  • مشارکت در ارزیابی و تست ماشین های کشاورزی
  • عیب یابی، بازسازی (تعمیر)، نصب، راه اندازی و سرویس ماشین های کشاورزی
  • مشارکت در کنترل کیفی و کمی عملیات بازسازی، نصب و راه اندازی و سرویس ماشین های کشاورزی
  • مشارکت در پروسه ساخت و تولید قطعات و ماشینهای کشاورزی
  • مشارکت در محاسبات فنی و انتخاب مواد ساختمانی ماشین های کشاورزی
  • مشارکت در تجهیز و تنظم و هماهنگی تجهیزات کارگاه ماشین های کشاورزی
  • مسئولیت تعمیرگاه های ماشین های کشاورزی
  • همکاری با تکنیسین مکانیزاسیون کشاورزی
  • اجرای مقررات ایمنی فردی و عمومی
  • گردآوری و انتقال تجارب تعمیراتی به نحو مقتضی به سازندگان ماشین های کشاورزی

ضوابط و شرایط ورودی ها 

۱ –  دارابودن مدرک تحصیلی سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه رشته ماشین های کشاورزی
۲ –  داشتن سلامت جسمی و روانی کامل

طول دوره و شکل نظام

دوره کاردان مکانیسین ماشین های کشاورزی ۲ سال است و برنامه های درسی آن در ۴ نیمسال برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد. برنامه های درسی این دوره به صورت پیوسته برنامه ریزی شده است.

ارزش هر واحد نظری ۱۷ ساعت و هر واحد عملی ۲ تا ۳ برابر ساعت واحد نظری می باشد و دانشجویان با گذراندن ۷۰ واحد به اخذ درجه کاردانی در گرایش مربوطه نائل می شوند.

عناوین مشاغل منتخب در مکانیسین ماشین های کشاورزی
ردیف عنوان شغل 

۱ –   مکانیسین تراکتور
۲ –   مکانیسین ماشین های کشاورزی
۳ –   مکانیسین کمباین
۴ –   مکانیسین ماشین های سم پاش
۵ –   مکانیسین و نصاب پمپ های آبیاری
۶ –   سرویس کار تراکتور و ماشین های کشاورزی
۷ –   متصدی تعمیرگاه تراکتور و ماشین های کشاورزی
۸ –   مکانیسین و نصاب ماشین های کشاورزی
۹ –   عامل تعمیر و فروش و سرویس ماشین های کشاورزی
۱۰ –   استاد کار آموزش تعمیرات و ماشین های کشاورزی
۱۱ –   تکنسین مکانیک تراکتور و ماشین های کشاورزی

مشاغل فارغ التحصیلان 

 • تکنیسین موتورهای احتراقی ( بنزینی – دیزلی ) ماشین های کشاورزی
  • تکنیسین سیستم های موتورهای احتراقی ماشین های کشاورزی
  • تکنیسین سیستم های انتقال قدرت و کنترل و هدایت و تعلیق تراکتور و ماشین های خودگردان کشاورزی
  • تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشین های امور زراعی و باغی
  • تکنیسین بازسازی ( تعمیر ماشین های دامپروری )
  • تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشین های بهره برداری از جنگل و مرتع
  • تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشین های فرآوری محصولات کشاورزی
  • تکنیسین خط مونتاژ ماشین های کشاورزی کارخانجات تولید ماشین های کشاورزی
  • تکنیسین نصب و راه اندازی ماشین های آبیاری
  • تکنیسین نصب و راه اندازی ماشین های کشاورزی
  • تکنیسین آزمایش و ارزیابی ماشین های کشاورزی
  • ) تکنیسین آموزش مکانیک ماشین های کشاورزی
  • ) تکنیسین مسئول کارگاه ماشین های کشاورزی
  • ) تکنیسین نقشه کشی و بررسی و محاسبات فنی ماشین های کشاورزی


درس‌های این رشته در طول تحصیل:

دروس پایه:

رسم فنی، گیاه‌شناسی عمومی، ریاضیات، فیزیک الکتریستیه و مغناطیس

دروس اصلی:

زراعت عمومی، باغبانی عمومی، خاک شناسی عمومی، روش‌های آبیاری، مقدمات ترویج و آموزش کشاورزی، مسـّاحی و نقشه‌برداری، عملیات کشاورزی

دروس تخصصی:

تکنولوژی موتور، شناخت و کاربرد تراکتور، ماشین‌های تسطیح اراضی، ماشین‌های خاک‌ورزی، ماشین‌های کاشت و داشت، ماشین‌های برداشت، ماشین‌های تجهیزات ثابت زراعی، عملیات کارگاهی،‌ سرویس و تعمیر تراکتور وماشین‌های کشاورزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *