رشته مدیریت توانبخشی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته مدیریت توانبخشی به این شرح است:


باتوجه به اهمیت مدیریت در مراکز توانبخشی از یکطرف و عدم هماهنگی متخصصین شاغل درمراکز توان بخشی از طرف دیگر و همچنین افزایش روز افزون تعداد افراد نیازمند به خدمات توان بخشی لزوم برقراری رشته مدیریت توانبخشی را در سطح کارشناسی ارشد ایجاب می نماید.
تعریف و هدف
– کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی به دوره هایی اطلاق می گردد که تحقیقات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد .
– دوره کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی با هدف آماده سازی دانشجویان جهت احراز مشاغل حرفه ای ومدیریت در مراکز توان بخشی می باشد .
–  منظور از این دوره موشکافی دقیق وظایف اساسی و تخصصی مراکز توان بخشی و بهبود و توسعه مهارت و استعداد دانشجویان در تشخیص مسائل مدیریت توان بخشی و نحوه گردآوری اطلاعات مربوطه و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنها و نهایتا ارزیابی از نتایج می باشد .
–  به عبارتی دقیقتر اهداف این برنامه فراهم آوردن زمینه های رشد فردی و حرفه ای و توسعه توانایی دانشجویان برای تطبیق برنامه های توان بخشی با شرایط زمان و نتیجتا بالا بردن کارآیی مراکز توانبخشی است .
طول دوره و شکل نظام
براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره تحصیل ۲سال می باشد .
هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و در هر نیمسال ۷۱هفته کامل آموزشی وجود دارد .
ضرورت و اهمیت
امروزه بدون استفاده از دانش مدیریت توان بخشی ، اداره امور مرکز توان بخشی با توجه به وسعت عمل تنوع و پیچیدگی خدمات میسر نمی باشد. باتوجه به پیشرفت و گسترش روز افزون در ابعاد مختلف و تحقیقات دامنه داری که در طول سال های اخیر در زمینه توان بخشی انجام گردیده است، نیاز به تربیت مدیران آگاه به مسائل توان بخشی، وسایل مورد نیاز، نحوه سرویس دهی به بیماران و غیره بیش از پیش احساس می گردد.
درس های رشته :

ردیف نام درس
۱ آشنایی با تکنولوژی توانبخشی

 

۲ آمار حیاتی ۷
۳ اصول مدیریت
۴ برنامه ریزی تامین نیروی انسانی
۵ پایاننامه
۶ توانبخشی آموزشی
۷ توانبخشی اجتماعی و جامعه شناسی توانبخشی
۸ توانبخشی پزشکی (توان پزشکی)
۹ توانبخشی حرفه ای
۱۰ توانبخشی مبتنی برجامعه
۱۱ روش تحقیق در علوم بهداشتی
۱۲ کاربرد کامپیوتر در مدیریت توانبخشی
۱۳ مبانی و اصول توانبخشی
۱۴ مدیریت توانبخشی
۱۵ مشاوره توانبخشی

بازار کار:
دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند در موسسات خدمات توان بخشی به عنوان مدیرتوان بخشی به امر هدایت و برنامه ریزی مشغول شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *