رشته مهندسی خط و سازه های ریلی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته مهندسی خط و سازه های ریلی به این شرح است:


هدف و ماهیت
مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه طراحی هندسی مسیر و زیرسازی و روسازی راه آهن و سازه های فنی گوناگون مانند پل، تونل، دیوار و ترانشه مطالعه می کند. این رشته با این که دارای نقاط مشترکی با مهندسی عمران است اما وجوه افتراق بسیاری نیز با رشته عمران دارد. برای مثال در رشته مهندسی عمران اطلاعاتی در زمینه هیدرولوژی، هیدرولیک و سازه های آبی داده می شود در حالی که یک مهندس خط و سازه های ریلی نیازی به این اطلاعات ندارد و در عوض باید در زمینه ناوگان و مسیر حرکت دروسی را بگذراند. همچنین در زمینه زیرسازی و روسازی راه آهن و ابنیه فنی این مسیر لازم است که اطلاعات تخصصی داشته باشد چون ابنیه فنی که در خطوط راه آهن به کار میرود، تحت تأثیر نیروهای دینامیکی قرار می گیرند در حالی که سازه های متداول، رفتاری غیر از این دارند.
توانایی های لازم
دانشجوی سازه های ریلی باید سخت کوش، جدی و مقاوم بوده و آمادگی کار در هر شرایطی را داشته باشد چون کار اصلی یک مهندس خط و ابنیه در بیابان، دشت، کویر و کوهستان است و فردی که وارد این رشته می شود باید به کارهای اجرایی علاقه مند باشد.
درسهای این رشته در طول تحصیل
دروس پایه
ریاضی، فیزیک ، استاتیک، شیمی عمومی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، ریاضی مهندسی، برنامه سازی کامپیوتر.
دروس اصلی و تخصصی
رسم فنی و نقشهکشی، مقررات عمومی حرکت، نقشه برداری و عملیات، مقاومت مصالح، مبانی ارتباطات و علائم، مصالح ساختمانی، دینامیک، مبانی سیر و حرکت قطار، تحلیل سازه ها، مکانیک خاک، تکنولوژی بتن، مبانی مهندسی برق، طراحی مسیر، هیدرولوژی مهندسی، سازه فولادی، سازه های بتن آرمه، زیرسازی مسیر، روسازی راه آهن ، نقشه برداری مسیر و عملیات، پل های راه آهن، تونل سازی، ابنیه مسیر، ایستگاه راه آهن،
نگهداری خطوط، متره و برآورد پروژه، ماشین های ریلی، دستگاه خطوط، پروژه طراحی مسیر، بوژی و لکوموتیو، پروژه پل های راه آهن.
موقعیت شغلی در ایران
بازار کار مهندسی خط و سازه های ریلی مانند مهندسی ماشین های ریلی است با این تفاوت که فارغ التحصیل این رشته میتواند علاوه بر صنعت راه آهن، موقعیت شغلی یک مهندس عمران را نیز داشته باشد.
آینده شغلی متصور برای کارشناسان فارغ التحصیل خط و سازه های ریلی
الف-اطلاعات عمومی راه آهن

مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی ۲
اصول بهره برداری راه آهن ۲
مبانی دینامیک حرکت قطار ۲
ایمنی سیر و حرکت ۲
راه آهن برقی ۲
راه آهن شهری ۲
مدیریت و اقتصاد حمل و نقل ریلی ۲
سیستم های تخلیه و بارگیری ریلی ۲
علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن ۲
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری ۶
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری ۷

 

نگهداری اجرا طراحی کارفرما  
راه آهن (اداره کل خط) شرکت های پیمانکاری شرکت های مشاوره شرکت ساخت و توسعه راه آهن (وزارت راه) سازه های ریلی (پل)
راه آهن (اداره کل خط) شرکت های پیمانکاری شرکت های مشاوره شرکت ساخت و توسعه راه آهن (وزارت راه ) ژئوتکنیک (تونل،زیرسازی)
راه آهن (اداره کل خط) شرکت های پیمانکاری شرکت های مشاوره شرکت ساخت و توسعه راه آهن (وزارت راه مسیر راه آهن(هندسی، روسازی)
شرکت های پیمانکاری مسیر راه آهن(نقشه برداری)

ب- خط، ژئوتکنیک، سازه

سازه ژئوتکنیک خط  
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ۲ مکانیک خاک ۳ طراحی مسیر و پروژه ۳
تکنولوژی بتن ۲ آز مکانیک خاک ۱ زیرسازی مسیر و پروژه ۳
آز بتن ۱ مکانیک سنگ ۲ روسازی راه آهن ۱ ۲
استاتیک ۳ پی سازی و ابنیه مسیر ۳ روسازی راه آهن ۲ ۳
مقاومت مصالح ۳ تونلسازی ۳ آز روسازی راه آهن ۱
تحلیل سازه ها ۳ شمع کوبی پل ها ۲ ایستگاه راه آهن ۲
دینامیک ۳ آز مکانیک سنگ ۱ دستگاه خطوط ۲
طراحی سازه بتنی ۳ ساخت و اجرای خطوط و
کارگاه
۳
طراحی سازه فولادی ۳ نگهداری خط ۳
طراحی پل ۱ ۳ کارگاه مهندسی خط ۱
طراحی پل ۲ ۳ طراحی راه آهن سریع
السیر
۲
پروژه پل ۱ بررسی فنی و اقتصادی
انتخاب مسیر
۲
نگهداری و تعمیر سازه های ریلی ۳
روش های اجرای سازه های
خاص
۲
آزمایشگاه مقاومت مصالح ۱

 

مهندسی زلزله ۲  
بتن پیش تنیده ۳  
جمع دروس اصلی و تخصصی
اجباری
۲۲ ۱۲ ۳۳
درصد دروس اصلی و تخصصی
اجباری
۲۷ ۱۱ ۰۴

ج) نقشه برداری و هیدرولوژی

نقشه برداری هیدرولوژی و
هیدرولیک
 
رسم فنی و نقشه کشی ۲ هیدرولوژی مهندسی ۲
نقشه برداری و عملیات ۲
متره و برآورد ۱
نقشه برداری مسیر و عملیات ۲
فتوگرامتری ۲
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری ۲ ۷
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری ۲ ۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *