رشته مهندسی خط و سازه های ریلی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته مهندسی خط و سازه های ریلی به این شرح است:


هدف و ماهیت
مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه طراحی هندسی مسیر و زیرسازی و روسازی راه آهن و سازه های فنی گوناگون مانند پل، تونل، دیوار و ترانشه مطالعه می کند. این رشته با این که دارای نقاط مشترکی با مهندسی عمران است اما وجوه افتراق بسیاری نیز با رشته عمران دارد. برای مثال در رشته مهندسی عمران اطلاعاتی در زمینه هیدرولوژی، هیدرولیک و سازه های آبی داده می شود در حالی که یک مهندس خط و سازه های ریلی نیازی به این اطلاعات ندارد و در عوض باید در زمینه ناوگان و مسیر حرکت دروسی را بگذراند. همچنین در زمینه زیرسازی و روسازی راه آهن و ابنیه فنی این مسیر لازم است که اطلاعات تخصصی داشته باشد چون ابنیه فنی که در خطوط راه آهن به کار میرود، تحت تأثیر نیروهای دینامیکی قرار می گیرند در حالی که سازه های متداول، رفتاری غیر از این دارند.
توانایی های لازم
دانشجوی سازه های ریلی باید سخت کوش، جدی و مقاوم بوده و آمادگی کار در هر شرایطی را داشته باشد چون کار اصلی یک مهندس خط و ابنیه در بیابان، دشت، کویر و کوهستان است و فردی که وارد این رشته می شود باید به کارهای اجرایی علاقه مند باشد.
درسهای این رشته در طول تحصیل
دروس پایه
ریاضی، فیزیک ، استاتیک، شیمی عمومی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، ریاضی مهندسی، برنامه سازی کامپیوتر.
دروس اصلی و تخصصی
رسم فنی و نقشهکشی، مقررات عمومی حرکت، نقشه برداری و عملیات، مقاومت مصالح، مبانی ارتباطات و علائم، مصالح ساختمانی، دینامیک، مبانی سیر و حرکت قطار، تحلیل سازه ها، مکانیک خاک، تکنولوژی بتن، مبانی مهندسی برق، طراحی مسیر، هیدرولوژی مهندسی، سازه فولادی، سازه های بتن آرمه، زیرسازی مسیر، روسازی راه آهن ، نقشه برداری مسیر و عملیات، پل های راه آهن، تونل سازی، ابنیه مسیر، ایستگاه راه آهن،
نگهداری خطوط، متره و برآورد پروژه، ماشین های ریلی، دستگاه خطوط، پروژه طراحی مسیر، بوژی و لکوموتیو، پروژه پل های راه آهن.
موقعیت شغلی در ایران
بازار کار مهندسی خط و سازه های ریلی مانند مهندسی ماشین های ریلی است با این تفاوت که فارغ التحصیل این رشته میتواند علاوه بر صنعت راه آهن، موقعیت شغلی یک مهندس عمران را نیز داشته باشد.
آینده شغلی متصور برای کارشناسان فارغ التحصیل خط و سازه های ریلی
الف-اطلاعات عمومی راه آهن

مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی۲
اصول بهره برداری راه آهن۲
مبانی دینامیک حرکت قطار۲
ایمنی سیر و حرکت۲
راه آهن برقی۲
راه آهن شهری۲
مدیریت و اقتصاد حمل و نقل ریلی۲
سیستم های تخلیه و بارگیری ریلی۲
علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن۲
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری۶
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری۷

 

نگهداریاجراطراحیکارفرما 
راه آهن (اداره کل خط)شرکت های پیمانکاریشرکت های مشاورهشرکت ساخت و توسعه راه آهن (وزارت راه)سازه های ریلی (پل)
راه آهن (اداره کل خط)شرکت های پیمانکاریشرکت های مشاورهشرکت ساخت و توسعه راه آهن (وزارت راه )ژئوتکنیک (تونل،زیرسازی)
راه آهن (اداره کل خط)شرکت های پیمانکاریشرکت های مشاورهشرکت ساخت و توسعه راه آهن (وزارت راهمسیر راه آهن(هندسی، روسازی)
شرکت های پیمانکاریمسیر راه آهن(نقشه برداری)

ب- خط، ژئوتکنیک، سازه

سازه ژئوتکنیک خط 
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه۲مکانیک خاک۳طراحی مسیر و پروژه۳
تکنولوژی بتن۲آز مکانیک خاک۱زیرسازی مسیر و پروژه۳
آز بتن۱مکانیک سنگ۲روسازی راه آهن ۱۲
استاتیک۳پی سازی و ابنیه مسیر۳روسازی راه آهن ۲۳
مقاومت مصالح۳تونلسازی۳آز روسازی راه آهن۱
تحلیل سازه ها۳شمع کوبی پل ها۲ایستگاه راه آهن۲
دینامیک۳آز مکانیک سنگ۱دستگاه خطوط۲
طراحی سازه بتنی۳ساخت و اجرای خطوط و
کارگاه
۳
طراحی سازه فولادی۳نگهداری خط۳
طراحی پل ۱۳کارگاه مهندسی خط۱
طراحی پل ۲۳طراحی راه آهن سریع
السیر
۲
پروژه پل۱بررسی فنی و اقتصادی
انتخاب مسیر
۲
نگهداری و تعمیر سازه های ریلی۳
روش های اجرای سازه های
خاص
۲
آزمایشگاه مقاومت مصالح۱

 

مهندسی زلزله۲ 
بتن پیش تنیده۳ 
جمع دروس اصلی و تخصصی
اجباری
۲۲۱۲۳۳
درصد دروس اصلی و تخصصی
اجباری
۲۷۱۱۰۴

ج) نقشه برداری و هیدرولوژی

نقشه برداریهیدرولوژی و
هیدرولیک
 
رسم فنی و نقشه کشی۲هیدرولوژی مهندسی۲
نقشه برداری و عملیات۲
متره و برآورد۱
نقشه برداری مسیر و عملیات۲
فتوگرامتری۲
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری۲۷
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری۲۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *