زمان را دریابید! ۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

زمان را دریابید!
(بخش اول)

چند هفته است که از امتحانات ترم اول میگذرد؛ امتحاناتی که امیدواریم ،بری حضور خوب در آنها، درسها را به صورت کامل و جامع مطالعه کرده و با آمادگی کامل سر جلسات آزمون رفته و حتی برای پی بردن به ظرافتها و نکات کنکوری این مباحث، به اندازه کافی سؤال تستی نیز حل کرده باشید. اگر تاکنون به بررسی وضعیت خود در آزمونهای ترم اول نپرداخته اید، لازم است که این کار را انجام دهید. آزمونهای ترم اول میتواند نقاط قوت و ضعف شما را تا حدودی تعیین کند. ببینید که در چه مواردی ضعف دارید و چقدر زمان برای رفع این نقاط ضعف نیاز دارید. این اطلاعات، برنامه شما را برای ترم دوم تعیین میکند.
در واقع برای ترم دوم باید بسیار جدی تر و دقیق تر برنامه ریری کنید؛ زیرا پـس از پایان ترم دوم، تنها چند روز تا آزمون سراسری فاصله اسـت؛ پس نمیتوانید رفع ضعف های خود را در ترم اول یا پایه به این زمان موکول کنید.

برنامـه دقیقی همـراه با ایـن روزها بایـد، علاوه بر مطالعه مطالب ترم دوم، حتما ذکر جزئیات برای مطالعـه تمـام دروس پایـه و ترم اول تنظیم کنید. عده ای از داوطلبـان، همه چیز را بـه تعطیلات نوروز و سـال جدید موکول میکننـد و تصور میکننـد کـه در سـال آینـده، ناگهـان انقالبـی در دانـش، توان و زمان آنهـا ایجاد خواهد شد!
مطمئـن باشـید کـه چنیـن چیزی واقعیـت ندارد و در ماههـای بهار هم، هر شـبانه روز ۲۴ ساعت اسـت! و از سـوی دیگـر، همان طور که بارها گفته ایم، کنکور، یک مسـابقه اسـت، و اگر در بهـار وقـت شما آزادتر اسـت و زمان بیشـتری بـرای مرور درسهـا داریـد، سـایر داوطلبان هم شـرایطی مشابه شـما دارنـد و میتوانند زمان بیشتری را بـه مطالعه دروس اختصاص دهند.

سایت رسمی حرف اخر:www.harfeakher.org

شماره تماس دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

ادرس کانال تلگرامی حرف آخر:@harfe_akher

جهت خرید محصولات حرف آخر روی این  لینک  کلید کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *