بهمن

۱۶ بهمن ۱۳۹۵
روش مطالعه شیمی

برنامه دو ماهه و چند موضوعه شیمی حرف آخر توسط استاد شیروانی

در برنامه تلویزیونی کارنامه بیست ، روز یکشنبه تاریخ ۳ بهمن ۹۵ ، استاد شیروانی دبیر درس شیمی موسسه حرف آخر، در مورد برنامه ریزی و […]
خرید قالب از ژاکت