تیر

۹ تیر ۱۳۹۶

رشته مهندسی معدن

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته مهندسی معدن به این شرح است: هدف هدف از ارائه این دوره و این رشته در دانشگاهها تربیت […]
۹ تیر ۱۳۹۶

رشته شنوایی سنجی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته شنوایی سنجی به این شرح است: هدف و ماهیت گوش هایت را بگیر و دنیای سرشار از سکوت […]
۹ تیر ۱۳۹۶

رشته فیزیوتراپی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته فیزیوتراپی به این شرح است: هدف و ماهیت رشته فیزیوتراپی یکی از رشته های توانبخشی است و در […]
۸ تیر ۱۳۹۶

رشته مهندسی رباتیک

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته مهندسی رباتیک به این شرح است: ماهیت : ضرورت ایجاد رشته جدید کارشناسی مهندسی رباتیک در پاسخگویی به […]
۸ تیر ۱۳۹۶

رشته مهندسی پلیمر

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته مهندسی پلیمر به این شرح است: هدف و ماهیت هدف رشته مهندسی صنایع پلیمر تولید کلیه محصولات پلیمری […]
۸ تیر ۱۳۹۶

رشته دامپزشکی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته دامپزشکی به این شرح است: هدف و ماهیت امروزه در دنیا علیرغم پیشرفت های علمی که در زمینه […]
۸ تیر ۱۳۹۶

رشته فوریت های پزشکی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته فوریت های پزشکی به این شرح است: موقعیت های جغرافیائی و آسیب های طبیعی و شهری روستائی گواه […]
۸ تیر ۱۳۹۶
محاسبات حرف آخر

رشته بیوتکنولوژی

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته بیوتکنولوژی به این شرح است: اساس و پایه بیوتکنولوژی جدید را می توان انتقال ژن های یک موجود […]
۸ تیر ۱۳۹۶
مثلثات حرف آخر

رشته بهداشت محیط

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته بهداشت محیط به این شرح است: در اجرای بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی […]
خرید قالب از ژاکت