مرداد

۹ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه اردکان

  به گزارش سایت موسسه حرف آخر، دانشگاه اردکان به این شرح است: http://www.ardakan.ac.ir تاریخچه دانشگاه دانشگاه هم اکنون شامل دانشکده های علوم تربیتی، کشاورزی و […]
۹ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه سوره

  به گزارش سایت موسسه حرف آخر، دانشگاه سوره به این شرح است: http://www.soore.ac.ir تاریخچه دانشگاه سوره به عنوان یکی از موسسه های آموزشی عالی وزارت […]
۹ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه مذاهب اسلامی

  به گزارش سایت موسسه حرف آخر، دانشگاه مذاهب اسلامی به این شرح است: دانشگاه مذاهب اسلامی بر آن است تا با پای بندی بر اصول […]
۹ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه شهید مطهری

  به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه شهید مطهری به این شرح است: http://www.motahari.ac.ir   دانشگاه شهید مطهری مدرسه بزرگی با بنای ارزنده از قرن […]
۹ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این شرح است: http://mui.ac.ir مراکز پزشکی و آموزشگاههای وابسته دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۵۷ […]
۸ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به این شرح است:   دانشکده‌ها: دانشکده داروسازی، دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری […]
۸ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به این شرح است:   این دانشگاه با عنوان دانشکده پزشکی یاسوج در بهمن ماه […]
۸ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی یزد

  به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم پزشکی یزد به این شرح است:   در سال ۱۳۶۲ به همت سومین شهید محراب حضرت آیت‌الله […]
۸ مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان به این شرح است: دانشگاه ولی‌عصر، در سال ۱۳۷۰ با پذیرش دانشجو در دو رشته گیاهپزشکی و […]
خرید قالب از ژاکت