آرشیو نویسنده: محمد اژدری

آرام سلطانی مشاور ارشد موسسه حرف آخر

آرام سلطانی

خدمات مشاوره ای گروه رتبه برترها و مشاورین ارشد حرف آخر ( آرام سلطانی )   دراین پست میخواهیم به شیوه ی کاری و مشاوره ای گروه مشاوره ای و رتبه پرورترین مشاور مجموعه ی حرف آخر جناب آقای آرام سلطانی بپردازیم آقای آرام سلطانی ازمیان تمامی مشاورین حرف آخر به دلیل سابقه ی کاری.رتبه […]