لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت حرف آخر

در این برگه کامل ترین لیست قیمت محصولات حرف آخر را قرار داده ایم تا شما دانش آموزان و داوطلبان حرف آخر در انتخاب محصول خود از آخرین قیمت ها مطلع باشید.

 

 

تماس با مشاوران حرف آخر

۰۲۱۷۷۴۱۱۶۰۰

۰۹۱۲۵۱۵۷۶۰۰

۰۹۳۸۵۱۵۷۶۰۰

آدرس انتشارات حرف آخر:

تهران، میدان انقلاب، ساختمان مترجمان، موسسه حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر در یک نگاه

قیمت محصولات دروس عمومی نظام جدید حرف آخر

نام محصول قیمت محصول تعداد دی وی دی
دینی دهم حرف آخر ۳۰۰,۰۰۰ ۳
دینی یازدهم حرف آخر ۳۳۰,۰۰۰ ۳
دینی دوازدهم حرف آخر ۳۱۰,۰۰۰ ۲
عربی جامع حرف آخر ۸۸۰,۰۰۰ ۴
آرایه های ادبی حرف آخر ۱۹۰,۰۰۰ ۲
زبان فارسی حرف آخر ۲۱۰,۰۰۰ ۲
قرابت معنایی حرف آخر ۲۲۰,۰۰۰ ۲
واژگان و تاریخ ادبیات حرف آخر ۳۳۰,۰۰۰ ۲
پکیج کامل زبان و ادبیات فارسی حرف آخر ۹۵۰,۰۰۰ ۸
گرامر و لغات زبان انگلیسی حرف آخر ۴۴۰,۰۰۰ ۵
درک مطلب زبان انگلیسی حرف آخر ۲۱۰,۰۰۰ ۲
زبان انگلیسی جامع حرف آخر ۸۹۰,۰۰۰ ۹

قیمت محصولات ریاضی نظام جدید حرف آخر

نام محصول قیمت محصول تعداد دی وی دی
ریاضی جامع ۱ رشته تجربی ۷۷۰,۰۰۰ ۶
ریاضی جامع ۲ رشته تجربی ۴۹۰,۰۰۰ ۲
ریاضی جامع ۳ رشته تجربی ۶۸۰,۰۰۰ ۴
ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی ۹۹۰,۰۰۰
ریاضی جامع ۲ رشته ریاضی ۶۷۰,۰۰۰
ریاضی جامع ۳ رشته ریاضی ۹۸۰,۰۰۰
مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع ۱۰۰,۰۰۰ ۱
پکیج کامل ریاضی نظام جدید ( رشته تجربی ) ۲,۰۴۰,۰۰۰
پکیج کامل ریاضی نظام جدید ( رشته ریاضی ) ۲,۷۴۰,۰۰۰

قیمت محصولات فیزیک نظام جدید حرف آخر

نام محصول قیمت محصول تعداد دی وی دی
فیزیک دهم ۵۴۰,۰۰۰ ۵
فیزیک یازدهم ۶۱۰,۰۰۰ ۳
فیزیک دوازدهم (سینماتیک) ۱۹۰,۰۰۰
فیزیک دوازدهم (دینامیک) ۲۳۰,۰۰۰
فیزیک دوازدهم (نوسان) ۱۶۰,۰۰۰
فیزیک دوازدهم (موج، اتمی و هسته ای) ۴۶۰,۰۰۰
فیزیک دوازدهم ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۸
پکیج کامل فیزیک نظام جدید ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۱۶

قیمت محصولات زیست نظام جدید حرف آخر

نام محصول قیمت محصول تعداد دی وی دی
زیست دهم ۴۳۰,۰۰۰ ۱۲
زیست یازدهم ۵۴۰,۰۰۰ ۱۱
زیست دوازدهم ۶۶۰,۰۰۰ ۶
زیست گیاهی نظام جدید ۵۱۰,۰۰۰ ۳
ژنتیک نظام جدید ۵۲۰,۰۰۰ ۴
زیست شناسی در دایره ۵۸۰,۰۰۰
پکیج کامل زیست نظام جدید ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۳۰

قیمت محصولات شیمی نظام جدید حرف آخر

نام محصول قیمت محصول تعداد دی وی دی
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم ۷۵۰,۰۰۰ ۵
مفاهیم شیمی دوازدهم ۵۹۰,۰۰۰ ۵
مسائل شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم ۹۵۰,۰۰۰ ۵
پکیج کامل شیمی نظام جدید ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۱۵

قیمت محصولات پروژه ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

نام محصول قیمت محصول تعداد دی وی دی
ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید ۱,۲۱۰,۰۰۰
فیزیک ۶۰۴۰ نظام جدید ۱,۱۶۰,۰۰۰
شیمی ۶۰۴۰ نظام جدید ۱,۲۹۰,۰۰۰
زیست ۶۰۴۰ نظام جدید ۱,۶۸۰,۰۰۰
ادبیات ۶۰۴۰ نظام جدید ۶۱۰,۰۰۰
عربی ۶۰۴۰ نظام جدید ۴۹۰,۰۰۰
دینی ۶۰۴۰ نظام جدید ۵۹۰,۰۰۰
انگلیسی ۶۰۴۰ نظام جدید ۴۷۰,۰۰۰
۲۰ آزمون نظام جدید ۱,۹۰۰,۰۰۰
پکیج کامل ۶۰۴۰ نظام جدید ۹,۸۰۰,۰۰۰

قیمت محصولات پکیج های کامل نظام جدید حرف آخر

نام محصول قیمت محصول تعداد دی وی دی
پکیج کامل نظام جدید (رشته تجربی) ۱۴,۹۲۰,۰۰۰
پکیج کامل نظام جدید (رشته ریاضی و فیزیک) ۱۱,۲۸۰,۰۰۰

تخفیف حرف آخر

برای خرید هر کدام از محصولات حرف آخر با تخفیف ویژه با گروه مشاوران ارشد موسسه حرف آخر تماس بگیرید. و تخفیف ویژه همان روز را دریافت کنید.

تماس با ما

۰۲۱۷۷۴۱۱۶۰۰

۰۹۱۲۵۱۵۷۶۰۰

۰۹۳۸۵۱۵۷۶۰۰