لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت حرف آخر

در این برگه کامل ترین لیست قیمت محصولات حرف آخر را قرار داده ایم تا شما دانش آموزان و داوطلبان حرف آخر در انتخاب محصول خود از آخرین قیمت ها مطلع باشید.

 

 

تماس با مشاوران حرف آخر

۰۲۱۷۷۴۱۱۶۰۰

۰۹۱۲۵۱۵۷۶۰۰

۰۹۳۸۵۱۵۷۶۰۰

آدرس انتشارات حرف آخر:

تهران، میدان انقلاب، ساختمان مترجمان، موسسه حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر در یک نگاه

قیمت محصولات دروس عمومی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
دینی دهم حرف آخر۳۰۰,۰۰۰۳
دینی یازدهم حرف آخر۳۳۰,۰۰۰۳
دینی دوازدهم حرف آخر۳۱۰,۰۰۰۲
عربی جامع حرف آخر۸۸۰,۰۰۰۴
آرایه های ادبی حرف آخر۱۹۰,۰۰۰۲
زبان فارسی حرف آخر۲۱۰,۰۰۰۲
قرابت معنایی حرف آخر۲۲۰,۰۰۰۲
واژگان و تاریخ ادبیات حرف آخر۳۳۰,۰۰۰۲
پکیج کامل زبان و ادبیات فارسی حرف آخر۹۵۰,۰۰۰۸
گرامر و لغات زبان انگلیسی حرف آخر۴۴۰,۰۰۰۵
درک مطلب زبان انگلیسی حرف آخر۲۱۰,۰۰۰۲
زبان انگلیسی جامع حرف آخر۸۹۰,۰۰۰۹

قیمت محصولات ریاضی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
ریاضی جامع ۱ رشته تجربی۷۷۰,۰۰۰۶
ریاضی جامع ۲ رشته تجربی۴۹۰,۰۰۰۲
ریاضی جامع ۳ رشته تجربی۶۸۰,۰۰۰۴
ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی۹۹۰,۰۰۰
ریاضی جامع ۲ رشته ریاضی۶۷۰,۰۰۰
ریاضی جامع ۳ رشته ریاضی۹۸۰,۰۰۰
مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع۱۰۰,۰۰۰۱
پکیج کامل ریاضی نظام جدید ( رشته تجربی )۲,۰۴۰,۰۰۰
پکیج کامل ریاضی نظام جدید ( رشته ریاضی )۲,۷۴۰,۰۰۰

قیمت محصولات فیزیک نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
فیزیک دهم۵۴۰,۰۰۰۵
فیزیک یازدهم۶۱۰,۰۰۰۳
فیزیک دوازدهم (سینماتیک)۱۹۰,۰۰۰
فیزیک دوازدهم (دینامیک)۲۳۰,۰۰۰
فیزیک دوازدهم (نوسان)۱۶۰,۰۰۰
فیزیک دوازدهم (موج، اتمی و هسته ای)۴۶۰,۰۰۰
فیزیک دوازدهم۱,۰۴۰,۰۰۰۸
پکیج کامل فیزیک نظام جدید۲,۱۹۰,۰۰۰۱۶

قیمت محصولات زیست نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
زیست دهم۴۳۰,۰۰۰۱۲
زیست یازدهم۵۴۰,۰۰۰۱۱
زیست دوازدهم۶۶۰,۰۰۰۶
زیست گیاهی نظام جدید۵۱۰,۰۰۰۳
ژنتیک نظام جدید۵۲۰,۰۰۰۴
زیست شناسی در دایره۵۸۰,۰۰۰
پکیج کامل زیست نظام جدید۳,۲۴۰,۰۰۰۳۰

قیمت محصولات شیمی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم۷۵۰,۰۰۰۵
مفاهیم شیمی دوازدهم۵۹۰,۰۰۰۵
مسائل شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم۹۵۰,۰۰۰۵
پکیج کامل شیمی نظام جدید۲,۲۹۰,۰۰۰۱۵

قیمت محصولات پروژه ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۲۱۰,۰۰۰
فیزیک ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۱۶۰,۰۰۰
شیمی ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۲۹۰,۰۰۰
زیست ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۶۸۰,۰۰۰
ادبیات ۶۰۴۰ نظام جدید۶۱۰,۰۰۰
عربی ۶۰۴۰ نظام جدید۴۹۰,۰۰۰
دینی ۶۰۴۰ نظام جدید۵۹۰,۰۰۰
انگلیسی ۶۰۴۰ نظام جدید۴۷۰,۰۰۰
۲۰ آزمون نظام جدید۱,۹۰۰,۰۰۰
پکیج کامل ۶۰۴۰ نظام جدید۹,۸۰۰,۰۰۰

قیمت محصولات پکیج های کامل نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
پکیج کامل نظام جدید (رشته تجربی)۱۴,۹۲۰,۰۰۰
پکیج کامل نظام جدید (رشته ریاضی و فیزیک)۱۱,۲۸۰,۰۰۰

تخفیف حرف آخر

برای خرید هر کدام از محصولات حرف آخر با تخفیف ویژه با گروه مشاوران ارشد موسسه حرف آخر تماس بگیرید. و تخفیف ویژه همان روز را دریافت کنید.

تماس با ما

۰۲۱۷۷۴۱۱۶۰۰

۰۹۱۲۵۱۵۷۶۰۰

۰۹۳۸۵۱۵۷۶۰۰