دینی سال دوازدهم حرف آخر

310,000تومان

  • 2 حلقه DVD و 17 ساعت آموزش
  •  آموزش کامل و دقیق دین و زندگی دوازدهم
  • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
  • مدرس: استاد علیرضا یوسفیان پور