دینی سال یازدهم حرف آخر

330,000تومان

  • 2 حلقه DVD و 12 ساعت آموزش
  • آموزش کامل و دقیق دین و زندگی یازدهم
  • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
  • مدرس: استاد علیرضا یوسفیان پور