زبان انگلیسی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

570,000تومان 456,000تومان

زبان انگلیسی 6040 نظام جدید حرف آخر

زبان انگلیسی یکی از درسهای عمومی مشترکی هست که بین هر سه رشته ی تجربی و انسانی و ریاضی مشترک است و از درس های مهمی در میان عمومی ها محسوب می شود.
دانش آموزان و داوطلبان کنکوری وقتی که بتوانند در این درس به نتیجه ی خوبی دست پیدا کنند متوجه خواهند شد که توانسته اند از رقیبان خود نتیجه ی بهتری را کسب کنند . موسسه ی آموزشی و کنکوری حرف آخر برای موفقیت شما در آزمون سراسری پروژه ی 6040 را ارایه کرده است که زبان انگلیس 6040 نظام جدید نیز از این پروژه ی بسیار عالی است که شما را در دوران جمع بندی کمک شایانی خواهد کرد.