زیست شناسی سال دوازدهم حرف آخر

660,000تومان

5 حلقه دی وی دی + کتاب کار

تقریبا 30 ساعت تدریس و حل تست

مدرس : دپارتمان زیست شناسی حرف آخر