زیست شناسی ژنتیک حرف آخر

520,000تومان

زیست شناسی ژنتیک حرف آخر

پکیج زیست شناسی ژنتیک حرف آخر از کارهای خوب آموزش تخصصی حرف آخر به
شیوه ای کاملا نوین در مجموعه ی زیست شناسی نظام جدید است.
زیست شناسی ژنتیک حرف آخر با بهره گیری از شهودی سازی مباحث به شکل
انیمیشن و تصویری تدوین شده که راه رو همچون همه ی منابع دیگر حرف آخر
در مجموعه های زیست شناسی دپارتمان حرف آخر جهت هر چه عالی شدن
سطح شما در پاسخ دادن به سوالات این مبحث هموار کرده است.