شیمی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

1,770,000تومان 1,416,000تومان

شیمی 6040 نظام جدید حرف آخر

شیمی دیگر سخت نیست. دپارتمان آموزشی حرف آخر دوباره برای شما خبرهای خوبی دارد. با شیمی دکتر شیروانی شما میتوانید
در این قسمت به معرفی پکیج بی نظیر حرف آخر یعنی شیمی 6040 نظام جدید حرف آخر با تدریس بی نظیر دکتر شیروانی می پردازیم.
این پکیج کاملا آماده شده است و طبق آخرین تغییرات کتاب درسی و نکات آزمون سراسری برای شما عزیزانتدوین شده است. در قسمت توضیحات شما بیشتر میتوانید با این بسته ی آموزشی بسیار خوب آشنا بشوید.