فیزیک دهم (ویژگی ماده) حرف آخر

110,000تومان

مدرس : استاد پیمان کامیار

پکیج فیزیک دهم فصل ۳حرف آخر تنها ۲ دی وی دی می باشد.

DVD1: ویژگی های فیزیکی مواد

DVD2: ادامه  ویژگی های فیزیکی مواد