پکیج فیزیک دهم حرف آخر (فصل اول-فصل سوم-فصل چهارم)

430,000تومان

پکیج فیزیک دهم حرف آخر (فصل اول-فصل سوم-فصل چهارم)

مجموعه ی آموزشی و کنکوری حرف آخر اولین و تنها ترین موسسه ای است که توانسته با بهره گیری از روش های نوین آموزشیاز جمله تصویر سازی و انیمیشن سازی همه ی مباحث فیزیک را که از مهم ترین و سرنوشت ساز ترین آیتم های کنکور سراسری و مدرسه است را بهصورت کامل ارایه و تدوین کند. از آن جا که یادگیری هر مبحثی از پایه خیلی مهم است دپارتمان حرف آخر هم پکیج فیزیک دهم حرف آخر (فصل اول-فصل سوم-فصل چهارم) را در راستای آموزش کامل شما و از پایه ارایه و تدوین نموده است.