پکیج کامل عمومی ۶۰۴۰ نظام جدید

2,720,000تومان 2,176,000تومان

پکیج کامل عمومی 6040 حرف آخر نظام جدید

موسسه آموزشی و کنکوری حرف آخر برای اینکه همه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکوری بتوانند از منابع خوب و بی نظیر این موسسه استفاده بهینه را ببرند، سعی بر آن داشته است که برای همه ی منابع به صورت جدا و کامل ارایه ی منبع داشته باشد.
پکیج کامل عمومی 6040 حرف آخر نظام جدید نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حرف آخر برای هرچه راحتتر در اختیار قرار گرفتن بسته ها در اختیار دانش آموزان، آن را به صورت بسته ای مجزا و کامل ارایه کرده است.
در ادامه بیشتر به موضوع پروژه 6040 و قسمت عمومی های آن خواهیم پرداخت.