آرشیو برچسب های: آشنایی با رشته مهندسی برق

رشته مهندسی برق

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی رشته مهندسی برق به شرح زیر است: هدف و ماهیت رشته: یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل […]