آرشیو برچسب های: آموزش کنکور در حرف آخر

آموزش کنکور با بهره گیری از هر دو نیمکره مغز در حرف آخر

  آموزش کنکور با بهره گیری از هر دو نیمکره مغز در حرف آخر   ما به هر دو نیمکره برای موفقیت در کنکور نیازمندیم، اما متاسفانه در کشور ما نیمکره راست در بحث آموزش، مورد کم لطفی قرار گرفته. نیمکره راستی که قابلیت های خیلی زیادی داره و شما معمولا اَزَش خبر نداری و […]