آرشیو برچسب های: آیا سهمیه 5 درصدی در کنکور 96 تاثیری در قبولی داشت؟

آیا سهمیه ۵ درصدی در کنکور ۹۶ تاثیری در قبولی داشت؟

    سال ۹۶ اولین سالی بود که سهمیه ای به نام ۵ درصدی ها به صف سهمیه های عریض و طویل نظام آموزشی کشور اضافه شد.از ابتدا هم مشخص بود رقابت در این گروه بسیار شدیدتر از سهمیه ۲۵ درصدی خواهد بود چه آنکه رتبه ۷ و ۹ کشوری کنکور تجربی از این سهمیه […]

آیا سهمیه ۵ درصدی در کنکور ۹۶ تاثیری در قبولی داشت؟

    سال ۹۶ اولین سالی بود که سهمیه ای به نام ۵ درصدی ها به صف سهمیه های عریض و طویل نظام آموزشی کشور اضافه شد.از ابتدا هم مشخص بود رقابت در این گروه بسیار شدیدتر از سهمیه ۲۵ درصدی خواهد بود چه آنکه رتبه ۷ و ۹ کشوری کنکور تجربی از این سهمیه […]