آرشیو برچسب های: احساسات خود را مديريت كنيم،مدیریت احساسات،مدیریت احساسات حرف آخر

احساسات خود را مدیریت کنیم

احساسات خود را مديريت كنيم  هنگامی كه در زندگى با موقعيت هاى سخت و احتمالاً پيشبينى نشده مواجه ميشويم،بايد عكس العمل احساسى خود را نسبت به آن اتفاق تجربه كنيم و اين اجازه را به خود بدهيم كه بفهميم اين اتفاق چه معنایی براى ما داشته است. از بروز احساسات خود نترسيم. ناراحتى به دليل […]