آرشیو برچسب های: استفاده بهینه از کلاس درس،استفاده بهینه از کلاس درس حرف آخر

استفاده بهینه از کلاس درس

 استفاده بهینه از کلاس درس  یکی از کارهای بسیار مهمی که شما دانش آموز داوطلب کنکور باید انجام دهید این است که در سر کلاس درس، همه حواس خود را روی درسی که معلم می دهد،متمرکز کنيد. این موضوع، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا، چه بخواهید و چه نخواهيد، بخشی از وقت شما در کلاس درس […]