آرشیو برچسب های: اضطراب آزمون

اضطراب آزمون و راهکارهای کسب آرامش

اضطراب آزمون و راهکارهای کسب آرامش اضطراب نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی است. میزان اضطراب را متناسب با میزان بی‌اعتباری پیش‌بینی‌های فردی دانسته‌اند. اضطرابِ امتحان با عوامل شخصیتی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و آموزشگاهی رابطه دارد و در عملکرد فرد تاثیرگذار است. از نشانه‌های اضطراب در آزمون می‌توان به فراموشی در جلسه آزمون، عدم تمرکز حواس در […]