آرشیو برچسب های: افزایش سرعت و دقت در تست زنی،افزایش سرعت و دقت در تست زنی حرف آخر،افزایش سرعت و دقت در تست زنی کنکور در موسسه حرف آخر،سرعت و دقت در تست زنی حرف آخر

افزایش سرعت و دقت در تست زنی

 افزایش سرعت و دقت در تست زنی یکی از عوامل اصلی به اشتباه افتادن داوطلبان در تست زنی آزمون، این است که می کوشند سرعت بیشتری در تست زنی به خرج دهند، و این سرعت، باعث کاهش دقت آنها می شود؛ در حالی که هم می توان سرعت داشت و هم می توان از دقت […]