آرشیو برچسب های: انتشارات کنکوری حرف اخر،چگونه اَسب سَرکِش را رام کنیم ⁉️،سایت رسمی حرف اخر،کنکور حرف آخر،لیست قیمت محصولات حرف اخر

چگونه اَسب سَرکِش را رام کنیم؟! ۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

چگونه اَسب سَرکِش را رام کنیم؟! زمان مانند اسب رام نشده است که شما بر آن سوارید.یا از عهده مهارش بر می آیید و درست از آن سواری می گیرید وبه هر جا که می خواهید می رسید.یا شما در اختیار زمان هستید که مدام کج وکوله می شوید و این اسب سرکش هر جا […]