آرشیو برچسب های: ایجاد تعادل در خواب

ایجاد تعادل در خواب

ایجاد تعادل در خواب : موفقیت تحصیلی، مستلزم توجه به تمامی نیاز‌ها از جمله نیاز جسمی، عاطفی ، اجتماعی و … است. متاسفانه بسیاری از داوطلبان کنکور با توجه به حجم بالای مطالب درسی، توجه کمی به این نیاز دارند. آن‌ها تصور می‌کنند که اگر کم بخوابند، کم ورزش کنند و . . . فرصت […]