آرشیو برچسب های: برنامه‌ریزی حرف آخر

اصول برنامه‌ریزی

اصول برنامه‌ریزی ۱-واحد برنامه‌ریزی: مناسب‌ترین واحد زمانی برای برنامه‌ریزی یک هفته است ۲-هر نفر یک برنامه: با توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان از نظر بهره‌ی هوشی، پایه درسی، ضروری است برنامه هر نفر با رعایت اصول و قواعد که ثابت هستند با دیگران متفاوت باشد بهترین برنامه آن است که هر کس خودش منطبق با […]