آرشیو برچسب های: برنامه ریزی یک ماهه

چگونه یک برنامه یک ماهه بنویسیم؟

چگونه یک برنامه یک ماهه بنویسیم؟   یک برنامه درسی و تحصیلی، نشان‌دهنده آمال و آرزوهای ماست. ما هر چقدر آرزوهای دور و درازتری داشته باشیم، برنامه‌ منسجم‌تر و قوی‌تری می‌خواهیم و هر چقدر خواسته‌های ما معمولی‌تر و کوتاه‌تر باشد، پر واضح است که برنامه ما محدودتر و معمولی‌تر خواهد بود. برنامه خیلی شبیه به […]