آرشیو برچسب های: برنامه 60 40

کنکوری ها! این فرصت گرانبها را دریابید

کنکوری ها! این فرصت گرانبها را دریابید (قسمت سوم) سعی کنید که به هیچ عنوان ناامید نشوید. ناامیدی، بدترین سم برای کشتن انگیزه ها و اهداف آدمی است. هر وقت که احساس ناامیدی کردید، دوباره به اهدافتان فکر کنید و به خودتان نهیب بزنید و بلند و محکم بگویید که میتوانید. در این حال، چند […]