آرشیو برچسب های: برنامه 6040 زیست

پکیج زیست شناسی ۶۰۴۰ حرف آخر – ۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

پکیج زیست شناسی ۶۰۴۰ حرف آخر  چند سالی است که کتب کمک آموزشی در زیست فراوان شده و گاها مولف برداشت شخصی خود را از یک جمله کتاب نوشته بدون آنکه نگاهی به منابع معتبر علمی نماید یا با کنکور های اخیر تطبیق داده باشد لذا طراحان کنکور همین موضوعات را در سوال نموده و […]