آرشیو برچسب های: توضیحات فیزیک سال سوم حرف آخر با تدریس استاد کامیار

بخشی از معرفی و توضیحات فیزیک سال سوم حرف آخر با تدریس استاد کامیار

بخشی از معرفی و توضیحات فیزیک سال سوم حرف آخر با تدریس استاد کامیار   درقسمت توزیع بار و ولتاژ در خازن ها، سبک رایج استفاده از فرمول ها و محاسبه ی ترتیبی است که بسیار زمان بَر است زیرا گاهی هدف سوال، خود تقسیم بار یا ولتاژ نیست بلکه این عمل وسیله ی یافتن نتیجه […]