آرشیو برچسب های: جزوه دینی استاد یوسفیان پور

دین و زندگی استاد یوسفیان پور حرف آخر

یکی از مهمترین درس های مهم کنکوری که از دید دانش آموزان نسبت به بقیه درس ها ساده تر هستش درس دین و زندگی هستش که ضریب ۳ را نیز دارا می باشد. با این حساب اهمیت این درس بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه در سال های اخیر سوالات بسیار مفهومی تر شده است […]