آرشیو برچسب های: حذف کردن مباحث سخت دروس برای کنکور،حذف کردن مباحث سخت دروس برای کنکور آره یا نه؟!،حذف کردن مباحث سخت دروس کنکور،حذف مباحث سخت دروس برای کنکور

حذف کردن مباحث سخت دروس برای کنکور آره یا نه؟!

حذف کردن مباحث سخت دروس برای کنکور آره یا نه؟! شارش انرژی پر از نکته است بزارمش کنار؟ ژنتبک مندلی کم بود جمعیت هم اضافه شد بیخیالش…. واج و تکواژ و واژه که برای تک رقمیاست… درک مطلب و کلوز وقت نمیشه بزنم وقتم رو میزارم برای باقی تست ها… در این ایام خصوصا تا […]