آرشیو برچسب های: خرید از حرف آخر از طریق بانک

شماره کارت مرکزی موسسه حرف آخر به نام عبدالرضا منتطری

شماره کارت مرکزی موسسه حرف آخر به نام عبدالرضا منتطری

با توجه به اینکه خیلی از بچه ها برای تهیه پکیج ها درخواست شماره کارت مرکزی موسسه حرف آخر به نام عبدالرضا منتطری رو دارند  و با خرید اینترنتی آشنایی ندارند یا با خرید از طریق کارت به کارت راحت تر هستند در این پست شماره کارت رسمی موسسه حرف آخر که بنام استاد عبدالرضا […]

شماره کارت موسسه حرف آخر بنام عبدالرضا منتظری

شماره کارت مرکزی موسسه حرف آخر بنام عبدالرضا منتظری

با توجه به اینکه خیلی از بچه ها برای تهیه پکیج ها درخواست شماره کارت موسسه حرف آخر بنام عبدالرضا منتظری رو دارند  و با خرید اینترنتی آشنایی ندارند یا با خرید از طریق کارت به کارت راحت تر هستند در این قسمت در مورد این مطلب و چگونگی کلاهبرداری از موسسه حرف آخر برای […]