آرشیو برچسب های: خودمراقبتی روانی عاطفی (خودگویی‌هاى موثر)

خودمراقبتی روانی عاطفی (خودگویی‌هاى موثر)۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

خودمراقبتی روانی عاطفی (خودگویی‌هاى موثر) بیست عبارت زیر به شما کمک می‌کنند تا با مشکلات زندگی به طرز دیگری برخورد کنید. ممکن است نتوانید گذشته را کنترل کنید، اما می‌توانید شرایط امروز و فردای خود را کنترل کنید. ۱. من شکست نخوردم. رفتارم شکست خورد. ۲. می‌توانم از شکستم پند بگیرم. ۳. شکست می‌تواند مرا […]