آرشیو برچسب های: راههای افزایش تمرکز در درس خواندن ومطالعه وجلوگیری از حواس پرتی:

راههای افزایش تمرکز در درس خواندن ومطالعه وجلوگیری از حواس پرتی۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

تند خوانی:تندخوانی، باعث توجه و تمرکز بیشتر و فهمیدن مطالب و در نتیجه، باعث یادگیری بهتر می شود. فکر و ذهن ما قادر است هزاران کلمه را در دقیقه از خود عبور دهد؛ ولی اگر سرعت مطالعه ما پایین باشد، ذهن، وقت اضافی می آورد و ناچار به این شاخه و آن شاخه می پرد […]

راههای افزایش تمرکز در درس خواندن ومطالعه وجلوگیری از حواس پرتی۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

راههای افزایش  تمرکز در درس خواندن ومطالعه وجلوگیری از حواس پرتی:   برنامه ریزی:برای تمام فعالیت های درسی و غیردرسی برنامه ریزی کنید. حتی زمان معین و را در طول روز، برای اندیشیدن درباره موضوعات مختلف با تخیلات و افکار مزاحم، اختصاص دهید. طرح سوال:در هنگام مطالعه، نمی توان بدون تمرکز، پاسخ سؤالات را پیدا کرد. بعد […]