آرشیو برچسب های: روش صیح تست زنی

تست زنی

  تست زنی “اگر مبحثی بیش از ٧٠ تست داشت حتما آنرا تکه تکه پاسخ دهید . حل ٢٠٠ تست در ۴ نوبت ۵٠ تستی خیلی بهتر حل یکباره آنهاست . در تابستان و پاییز و زمستان(یعنی قبل از عید) باید سعی کنید بیشتر سراغ دروس مفهومی تر و غیر حفظی تر بروید و تا میتوانید […]