آرشیو برچسب های: فواید خلاصه نویسی

فواید خلاصه نویسی

فواید خلاصه نویسی    فواید خلاصه نویسی: به یادگیری بهتر مطالب هنگام مطالعه کمک می کند از طریق خلاصه نویسی می توانید مطالب پراکنده در کتب مختلف را یکجا جمع اوری کنید برای مرور و تکرار مطالب زمان کمتری را صرف می کنید.   انواع خلاصه نویسی  ۱-     علامت گذاری ۲-     طبقه بندی ۳-     حاشیه نویسی ۴-     خط کشی […]