آرشیو برچسب های: معرفی زیست جامع کنکور حرف آخر+کتاب الگو تا رتبه

معرفی زیست جامع کنکور حرف آخر+کتاب الگو تا رتبه

معرفی زیست جامع کنکور حرف آخر+کتاب الگو تا رتبه درس زیست شناسی در هر مقطع نیازمند پیش نیازی است برای مثال برای اینکه زیست شناسی را کامل فراگیرید باید زیست شناسی سال دوم و زیست سال سوم و زیست گیاهی را برای یادگیری زیست سال چهارم در بقچه خود داشته باشید . این دی وی […]